Laskettelun perustaidot

Laskettelu pohjautuu viiteen perustaitoon. Oppimisen tavoitteena ovat perustaidot ja niiden yhdistäminen kokonaissuoritukseksi. Käännökset ovat tilanteeseen sovellettuja perustaitojen yhdistelmiä. Alussa perustaitoja opitaan vielä erillisinä, mutta opetuksen edetessä samoja perustaitoja kehitetään ja niiden käyttöä tehostetaan, jotta saavutetaan kuhunkin tilanteeseen sopiva laskutapa.

Perustaidot ovat:

Tasapaino

Tasapaino on kaiken liikkumisen perusta, joten se on muiden perustaitojen oppimisen edellytys. Tasapaino on enemmän kuin pystyssä pysymistä, se on kykyä olla liikkeessä suksien mukana.

Kääntäminen

Kääntäminen on suksien aktiivista ohjaamista haluttuun suuntaan. Kääntämisliikkeitä voi tehdä esimerkiksi jaloilla, lantiolla ja käsillä.

Kanttaus

Kanttausliikkeillä suksia kallistetaan, jolloin suksi liukuu kantillaan pohjan sijasta. Tällöin suksi on pitävämpi. Kanttausliikkeitä tehdään useimmiten polvilla ja lantiolla.

Kuormittaminen

Kuormittaminen sisältää mm. painon siirron sukselta toiselle sekä vartalon ylös-alas -liikkeen. Nämä liikkeet vaikuttavat suksen kääntymiseen aktiivisen ohjaamisen lisäksi.

Rytmi

Kun perustaidot yhdistetään oikeaoppisessa järjestyksessä, muodostuu kokonaisuudesta käännöksen sisäinen rytmi. Rytmi helpottaa laskua sekä uuden oppimista.