Luokat 1–2

Tanssileikit 

Lumivyöry

 • Oppilaat isossa piirissä, yksi oppilas keskellä aloittamassa tanssia
 • Musiikin soidessa keskellä oleva tanssii omaa tanssiaan; kun musiikki pysähtyy hän hakee itselleen parin → musiikin soidessa pari tanssii keskenään omaa tanssiaan, kun musiikki pysähtyy molemmat hakevat itselleen uuden parin → jatketaan, kunnes kaikki ovat päässeet tanssimaan
 • Musiikki voi olla koko ajan sama tai se voi olla joka kerta esim. eri tanssilajia

Kuka ehtii?

 • Oppilaat pareittain isossa piirissä käsi kädessä, kasvot tanssisuuntaan (vastapäivään)
 • Opetellaan seuraava tanssi (kävelytempoinen tasajakoinen musiikki):
  • 8 askelta eteenpäin tanssisuunnassa, 8 askelta taaksepäin
  • 8 askelta eteenpäin tanssisuunnassa, 8 askelta paikalla
 • sama tanssi siten, että sisäpiirissä olijat liikkuvat paikallaan tehtävien askelten  aikana 8:lla askeleella seuraavan parin kohdalle
  → otetaan keskelle piiriä esim. 3 lasta, joiden tehtävänä on yrittää ehtiä hakea itselleen pari parinvaihtokohdan aikana; ne jotka jäävät ilman menevät keskelle

Vienti ja seuraaminen, tanssiasennot ja -otteet

Tanssiasentohippa

Tavoitteena on tutun leikin kautta oppia tanssiasento (”pelastusasento”) ja pystyä toteuttamaan se kaikkien leikkijöiden kanssa

 • Yksi lapsista valitaan hipaksi; leikki alkaa kun opettajan valitsema musiikki lähtee soimaan ja loppuu musiikin pysähtyessä
 • Kiinnijääneet jähmettyvät ”pelastusasentoon” (suljetun/avoimen tanssiasennon raami)
 • Pelastaminen tapahtuu tulemalla toiseksi puoliskoksi tanssiasentoon ja tekemällä esim. neljä sivulle-yhteen –askelta molemmille puolille
 • ”Sambahippa” ; musiikkina samba,  pelastaminen tanssiasennossa kahdeksan sambahuiskua; ”valssihippa” ; musiikkina valssi, pelastaminen tanssimalla kahdeksan tahtia valssin perusaskelta jne.

Superliima

Tavoitteena on hahmottaa leikin kautta paritanssissa tarvittava kontakti

 • Opettajalla on ”superliimaa” jolla voi liimata eri kehonosia joko lattiaan tai toisiin tanssijoihin
  • ”Superliima” voi olla myös jokaisen tanssijan omassa taskussa
 • Yksin: liimataan käsi lattiaan ja tanssitaan siten, että se pysyy lattiassa koko ajan; liimataan kyynärpää, polvi jne. → tanssitaan omaa tanssia opettajan valitsemaan musiikkiin. Liima voi olla myös ”liisteriä”, jonka avulla tanssija voi liikkua tilassa siten, että liisteröity kohta on koko tanssin ajan kosketuksissa lattiaan.
 • Pareittain: liimataan esim. peukalot yhteen ja tanssitaan → liimataan kyynärpäät, polvet, kyljet, vatsat, otsat jne.
 • Lopuksi annetaan oppilaiden  valita itse liimattava kohta; esim: ”Lasken kolmeen, valitse se kohta jonka haluat liimata yhteen parisi kanssa. Kun sanon KOLME, osoita kohtaa sormella”
 • Musiikkeina suositellaan käytettäväksi monipuolisesti eri tyylisiä tanssirytmejä

Rytmiikka ja musiikkiin tanssiminen

Syke pysyy

Tavoitteena perussykkeen hahmottaminen ja ylläpitäminen sekä musiikin jaksotuksen hahmottaminen

 • Opettaja antaa halutun tempoisen sykkeen esim. kehärummulla. Lapset marssivat rummun iskujen tahtiin. Tietyin väliajoin opettaja lopettaa soittamisen, jolloin lasten tehtävänä on jatkaa liikkumista annetulla tempolla. Esim. 16 iskua soiton kanssa, 16 iskua ilman soittoa.
 • Liikkumistapaa, tempoa ja taukojen kestoa voidaan varioida. Saman harjoituksen voi tehdä pareittain siten, että johtajan tehtävänä on pitää haluttu tempo yllä.

Rytmihippa

Tavoitteena on hahmottaa opetettu rytmikuvio ja pystyä toistamaan se parin kanssa

 • Opettaja määrittelee pelastuksena käytettävän rytmikuvion; esim. taa-taa-taa-titi-taa-taa-taa-titi (Cha Chan tavallisin askelrytmi. 1234&1...)
 • Leikki on normaali hippaleikki; kiinnijäänyt jää seisomaan molemmat kädet ylhäällä. Pelastaja ottaa pelastettavaa käsistä kiinni ja molemmat toistavat rytmikuvion äänellä ja tömistämällä.
 • Myohemmin voidaan leikkiä esim. Sambahippaa; kiinnijäänyt jää tanssiasentoon (“pelastusasento”), pelastaja muodostaa tanssiasennon toisen puolen ja yhdessä tanssitaan 8 tahtia samban sivuaskelta.