Luokat 5–6

Tanssileikit

Oikealta uusi

 • Opetellaan seuraava tanssisarja yksin:
  a) 4 sivulle-tap askelta 
  b) 8 askeleella ympäri omalla paikalla, 
  c) 8 askelta eteenpäin
  d) 8 askelta taaksepäin
 • Jaetaan oppilaat vastakkaisriveihin; tanssitaan sama sarja vastakkain
 • Otetaan vastakkaisrivistä pari, jonka kanssa tanssitaan sama sarja siten, että kohta c:n aikana pari ohittaa toisensa oikeat kyljet ohittaen ja kohdan d:n aikana pari peruuttaa omalle paikalleen siten, että vasemmat kyljet ohittavat.
 • Tanssitaan sama piirissä siten, että kohdassa ”d” otetaan uusi pari oikealta puolelta (takaoikealta)
 • Musiikkina voi käyttää esim. kävelytempoista nuorisomusiikkia

Touch down

 • Opetellaan yksin seuraava  tasahyppyihin perustuva tanssi:
  a)  4 tasahyppy kääntyen vuoroin oikealle ja vasemmalle (8 iskua)
  b) ”slalomhypyt” oikealle ja vasemmalle (1&2,3&4,5&6, 7&8)
  c)  polven nostot x 4 aloittaen oikealla jalalla (8 iskua)
  d)  tasahypyt ympäri oikealle  ja vasemmalle (4+4 iskua)
 • Otetaan parit, tanssitaan sama sarja vastakkain
 • Tanssitaan sama tanssi siten, että jokaisen sarjan välissä on 16 tahtia ”vapaata tanssia”, jonka aikana jokaisen tehtävänä on hakea uusi pari. Opettaja voi halutessaan määrätä selkeän parinvaihtosysteemin.
 • Musiikkina esim. reipastempoista, discopohjaista nuorisomusiikkia.

Salmiakkitanssi

 • Asetellaan oppilaat yhdessä tai useammassa ryhmässä salmiakin muotoiseen kuvioon, jossa on selkeästi neljä ”salmiakin kärkeä” eli johtajaa
 • Tanssi perustuu improvisaatioon ja toimii esim. alkulämmittelynä; opettaja määrää kuka  johtajista aloittaa
 • Johtaja tuottaa paikallaan pysyvää vapaamuotoista liikettä; halutessaan vaihtaa johtajaa hän kääntyy 1€ tai ½ käännöstä, jolloin salmiakin uudessa kärjessä olevasta johtajasta tulee liikkeen tuottaja. Muut salmiakin sisällä olevat tanssijat matkivat johtajan liikettä.
 • Voidaan tehdä myös pareittain siten että parit ovat rinnakkain salmiakkimuodostelmassa.

Vienti ja seuraaminen, tanssiasennot ja -otteet

Sormenpäävienti

Tavoitteena oppia avoimen otteen tanssien viennin ja seuraamisen periaatetta. Toimii myös loistavana keskittymisharjoituksena.

 • Oppilaat pareittain; parin kanssa vastakkain, sormenpäät kosketuksissa; johtajan kädet kämmen ylöspäin, seuraajan kämmen alaspäin
 • Taustalle rauhallinen musiikki
 • Johtaja kuljettaa seuraajaa selkein ja rauhallisin liikkein esim. toisen käden alta, itsensä ympäri, rullaten kainaloon jne. siten, että joko molemmat tai ainakin toinen käsi on koko ajan kosketuksissa pariin
 • Variaatiot
  • voidaan myös liikkua tilassa
  • seuraajalla voi olla silmät kiinni

Rytmiikka ja musiikkiin tanssiminen

Ykkönen ja kakkonen

Tavoitteena oppia hahmottamaan musiikista esim. neljän tai kahdeksan tahdin jaksoja

 • Valitaan selkeä kappale, jonka rakenteessa toistuvat säännöllisesti neljän / kahdeksan tahdin fraasit
 • Lapset toimivat pareittain (no 1 ja no 2);  no1 liikkuu sovitun fraasin ajan ja jää patsaaksi, no 2 liikkuu yhtä pitkän ajan ja kopioi no 1:n  patsaan ja lähettää siten no 1:n  tanssimaan... no1  kopioi no 2:n patsaan ja lähettää näin taas no 2:n liikkeelle jne.
 • Patsaan muotoa saa muuttaa toisen tanssiessa
 • Tanssijoiden liike ja patsaat voivat olla vapaasti tuotettuja tai tietylle tanssilajille ominaisia

Hilavitkutin

Tavoitteena on hahmottaa perussyke ja ymmärtää oma aksentoitu isku ja pitää kiinni molemmista leikin ajan

 • Oppilaat jaetaan neljään ryhmään ja jokaiselle ryhmälle määrätään 4/4- tahtilajista yksi isku, jota oppilaiden tehtävä on merkitä esim. kättä ylös nostamalla, nyökäyttämällä päätä tai nostamalla polvea. Oppilaat voivat lisätä iskuunsa myös äänen. 
 • Yksi ryhmä menee keskelle salia ja aloittaa rytmin tuottamisen.  Muut ryhmät tulevat vuorollaan mukaan. Jokaisen leikkijän pitää olla kosketuksessa vähintään yhden leikkijän kanssa. Syntyy "kone", joka on nimeltään HILAVITKUTIN. 
 • Voidaan leikkiä myös siten, että puolet ryhmästä tarkkailee,  kun toinen puoli työskentelee.