Välineet ja varusteet

Tanssitunti on sisäliikuntatunti, joten oppilaiden perusvarustus on syytä olla sen mukainen; kevyet sisäliikuntavaatteet, jalkineina liukuestesukat tai tossut. Eri lajiliitot antavat vinkkejä siitä, miten esimerkiksi esityksiin tulisi pukeutua, jotta lajille ominainen tyyli säilyisi.

Musiikin valinnalla on lasten ja nuorten kohdalla ratkaiseva osuus innostuksen herättämisessä. Tanssimusiikki on usein aikuisikäiselle väestölle tehtyä musiikkia, joten kappalevalintoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Varmoja valintoja ovat tyylinmukaiset, selkeärytmiset instrumentaalikappaleet tai tanssirytmeiksi sovitetut lastenlaulut. Myös nuorten suosimasta musiikista löytyy tanssittavaksi soveltuvaa musiikkia. Hidastava soitin helpottaa sopivan soittonopeuden löytämisessä.