Viitepelejä

Kolmen joukkueen peli

Pienille ryhmille oiva pelimuoto on ns. kolmen joukkueen peli. Peliä voi pelata jo 12 + 1 pelaajan voimin ja se soveltuu siksi myös pienten koulujen yhdysluokille tai kerhoihin.

Joukkueet:
Takakenttä - 2p, 3p, 2k, 3k
Etukenttä - s, 1v, 2v, 3v
Sisäpelijoukkue

Kuvassa: Lyömässä joukkue III.
Pyrkimyksenä saada mahdollisimman
monta juoksua. Vuoroparin
vaihto esimerkiksi viidestä palosta.
Tämän jälkeen joukkue III siirtyy
takakenttäpelaajaksi, joukkue I
etukentälle ja joukkue II lyömään jne.

Lukkarina on pelaaja etukenttäjoukkueesta tai esimerkiksi opettaja vakituisena, joukkueissa 4–5 pelaajaa oppilasmäärän mukaan. Peliä pelataan kuten normaalia koulupesistä. Kukin joukkue käy vuorollaan jokaisessa tehtävässä.

Lyöntimylly/heittomylly

Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, toinen menee toiseen kenttäpäätyyn ja toinen toiseen. Joukkueiden väliin piirretään viiva, johon merkitään portti. Toisesta joukkueesta tulee portille vahti, joka yrittää saada lyödyn pallon kiinni, jottei se pääse portista. Jos lyönti menee portista, vastustaja saa pisteen. Jos porttivahti saa pallon kiinni, hän heittää sen oman joukkueen syöttövuoroiselle ja siirtyy pois portilta. Äskeinen lyöjä siirtyy porttivahdiksi ja yrittää torjua vastustajan lyönnin. Näin jatketaan, kunnes kaikki ovat käyneet vuorollaan lyömässä tai kunnes jompikumpi joukkue saa tietyn määrän maaleja/pisteitä. Pallon on käytävä maassa lyönnistä ennen porttia, jotta maali/piste syntyisi. Jos pallo ylittää keskilinjan, saa kuka tahansa joukkueen pelaaja noutaa pallon ja heittää sen syöttäjälle. Jos vastapuoli saa pallon ilmasta kopiksi, saa porttivahdin joukkue pisteen.
Myllyä voi pelata myös heittämällä!

Pelin kulku
1. Lyönti kohti porttia ja siirtyminen porttivahdiksi
2. Pallon heitto omalle lukkarille ja siirtyminen omalle puolelle
3. Syöttö ja siirtyminen lyöntivuoroon

Pesiskisa

Ryhmä jaetaan viiden pelaajan joukkueisiin. Joukkueessa on lukkari, lyöjä ja kolme kiinniottajaa. Lukkari antaa oikean syötön, johon lyöjä lyö vaakamailanäpyn. Ensimmäisellä viivalla oleva kiinniottaja ottaa pallon kiinni ja heittää pallon keskimmäiselle pelaajalle. Tämä heittää pallon edelleen jonon viimeiselle, joka kiertää takanaan olevan merkin ja juoksee lukkarin paikalle ja syöttää äsken lukkarina toimineelle lyöjälle. Samanaikaisesti lyöjä siirtyy ensimmäiseksi kiinniottajaksi ja muut kiinniottajat yhden paikan verran eteenpäin. Kilpailun voittaa joukkue, joka ensimmäisenä on kiertänyt kaikki paikat esimerkiksi kolmesti.

Räpsänsiirtopeli

Tavoite: Tasapainon ja yhteistoiminnan kehittäminen
Pelinkulku: Muodostetaan kaksi joukkuetta, joiden tavoitteena on tehdä maaleja. Maaleina toimivat patja/penkki tai maahan piirretty alue, johon pallo painetaan. Pelissä edetään heittämällä. Pallon saa heittää ja ottaa kiinni vain seisomalla oman räpylänsä päällä. Pallo kädessä ei saa juosta. Pallottomat pelaajat voivat siis juosta salissa hakemassa vapaata tilaa, ja asettamalla räpylänsä lattialle he voivat räpylän päällä seisoessaan ottaa heitetyn pallon kiinni. Ellei palloa saa kiinni, siirtyy se toiselle joukkueelle. Jos pallon ottaa kiinni seisomatta räpylänsä päällä, pallo siirtyy toiselle joukkueelle.
Välineet: Pehmopallo, räpylät, patjat/penkit

Kengurupallo

Tavoite: Ketteryyden ja yhteistoiminnan kehittäminen
Pelinkulku: Muodostetaan kaksi joukkuetta, joiden tavoitteena on tehdä maaleja. Maalin voi tehdä kolmella tavalla: heittämällä pallon maaliin, potkaisemalla pallon maaliin tai viemällä eli juoksemalla pallon maaliin. Kummassakin joukkueessa on yksi pelaaja, ns. kengurunmetsästäjä, jolla on väline, esimerkiksi räpylä, jolla hän voi koskettaa toisen joukkueen pelaajia. Tällöin välittömästi kosketuksen saatuaan pelaajan on käytävä hyppäämässä pelialueen reunalle tai ulkopuolelle asetetun penkin yli, minkä jälkeen hän voi jälleen osallistua peliin. Mikäli kosketuksen saaneella pelaajalla on pallo, on hänen luovuttava siitä heti, ennen kuin lähtee hyppäämään penkin yli. Kengurunmetsästäjä ei voi koskea toisen joukkueen kengurunmetsästäjää, eikä hän saa itse pelata palloa. Metsästäjiä vaihdellaan sopivin väliajoin. Penkkejä kannattaa olla 2–6 tasaisesti kentän reunoille asetettuina. Maalina voi olla sisällä sählymaali, ulkona jalkapallomaali tai jokin muu sovittu alue.
Huom. turvallisuus! Vaikka palloa voi pelata monella tapaa, fyysistä kontaktia tulee välttää. Aluksi on sovittava, että taklaaminen, kaataminen ym. ovat kiellettyjä.
Välineet: Pehmopallo/jalkapallo, räpylät (2 kpl), penkkejä, maalit

Käsipallo

Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka piirtävät pelialueen omaan päätyynsä syöttölautasen kokoisen ympyrän. Arvotaan aloittava joukkue, joka saa pehmeän pallon. Pelaaja, jolla on pallo, ei saa liikkua, vaan muiden on etsittävä vapaata paikkaa, jotta heille voitaisiin syöttää. Vastustajat yrittävät katkaista syöttöjä. Vastapuolen pelaajiin ei saa koskea. Jos pallo putoaa, on se annettava vastustajalle. Näin jatketaan tarkoituksena saada laitettua pallo vastustajan maaliympyrään. Peliä pelataan tietty aika tai tiettyyn tilanteeseen saakka.

10 koppia

Ryhmä jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka pyrkivät saamaan oman joukkueen pelaajien kesken 10 koppia heitellen. Vastustajat yrittävät katkaista syöttöjä. Vastapuolen pelaajiin ei saa koskea. Jos pallo putoaa, on se annettava vastustajalle. Pelaaja, jolla on pallo, ei saa liikkua, vaan muiden on etsittävä vapaata paikkaa, jotta heille voitaisiin syöttää. Peli alkaa, kun pallo heitetään peliin ja toinen joukkue aloittaa koppien metsästyksen. Peli ratkeaa toisen joukkueen saatua kopit täyteen. Voidaan myös pelata tiettyyn pistemäärään, jolloin 10 kopista saa yhden pisteen.

Heittis

Varusteet: Pallo (tenavapallo tai tennispallo), räpylä joka pelaajalle
Pelaajamäärä: Kaksi 4–8 pelaajan vastakkaista joukkuetta
Peliajatus: Kummankin joukkueen pelaajat pyrkivät heittämään vuorollaan pallon vastapuolen takana maalina olevaan päätyseinään. Vastapuoli pyrkii torjumaan heitetyn pallon ottamalla sen kiinni.
Pelinkulku: Joukkueen pelaaja heittää sovitun heittoviivan takaa pallon kohti vastapuolen joukkueen takana olevaa maaliseinää. Vastapuolen vangittua pallon suorittaa se heiton samaan tapaan. Sama pelaaja ei saa heittää kahdesti peräkkäin. Voidaan myös sopia, että kukin pelaaja heittää vuorollaan. Pisteen saa, kun heittää pallon vastajoukkueen takana olevaan seinään. Pallon on kosketettava lattiaa tai kiinniottajaa ennen osumaa seinään. Pistettä ei voi saada, jos pallo osuu sivuseinään ennen osumistaan päätyseinään. Pisteen voi saada myös kiinni otettaessa, kun nappaa vastapuolen heittämän pallon kopiksi suoraan ilmasta.
Turvallisuus: Salin koosta ja heittomatkasta riippuen pelipallona käytetään tennis- tai tenavapalloa. Joukkueet sopivat salin koosta riippuen viivan, jonka takaa palloa saa heittää. Pelaajilla tulee olla pitkät housut ja hihat suojaamassa heittäydyttäessä pallon eteen.
Heittoviiva = viiva, jonka takaa saa suorittaa heiton.

Palloviesti

Jaetaan porukka 4–5 hengen ryhmään. Piirretään maahan esimerkiksi 3 metrin välein 3–4 viivaa. Joukkueet lähtevät samalta viivalta (jonomuodostelma, josta yksitellen lähtevät suorittajat) ja juoksevat aina seuraavalle viivalla ja heittävät ilmassa pallon suorittajalle. Suorittaja heittää pallon aina takaisin jonon ensimmäiselle ja suorittaa oikeaoppisen syötön. Jos syöttö on väärä, syötetään uudestaan. Syötön jälkeen heitetään pallo taas ilmassa viivoja juoksevalle kaverille. Ryhmän jäsenet tekevät harjoitteen vuorotellen. Kierrosten määrää voidaan sopia etukäteen.

Näpymyllykisa

Piirretään kaksi viivaa noin viiden metrin päähän toisistaan. Toisen viivan taakse noin metrin päähän piirretään syöttölautanen. Porukka jaetaan kolmen hengen ryhmiin. Jokaiseen ryhmään tulee yksi syöttäjä, lyöjä ja kiinniottaja. Jokainen on vuorollaan lyöjä ja suorittaa pystymailanäpäytyksen. Kiinniottaja lähtee toisen viivan takaa. Jokaisen lyöntisuorituksen jälkeen siirtyy syöttäjä lyömään, lyöjä kiinniottajaksi ja kiinniottaja syöttämään. Harjoitus voidaan viedä läpi joko ajan tai lyöntimäärän perusteella. Kisassa vaihdot suoritetaan juosten, nopein ryhmä siis voittaa. Esimerkiksi kaikki lyövät neljä kertaa. (Mikäli jossain ryhmässä on neljä pelaajaa, he kaikki lyövät kolme kertaa.)

Tornipallo

Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen, jotka yrittävät toimittaa syöttelemällä pallon oman joukkueen tornipelaajalle, joka seisoo vastustajan kenttäpäädyssä syöttölautasen päällä (tai isommassa ympyrässä taitotason mukaan). Pallo kädessä tai räpylässä ei saa liikkua. Puolustavan joukkueen pelaajat eivät saa olla ympyrässä. Jos vastustaja ehtii koskettamaan pallollista pelaajaa selkään, ennen kuin hän on ehtinyt syöttää pallon edelleen, saa koskettanut joukkue pallon omalle joukkueelleen. Aina kun pallo on onnistuttu toimittamaan tornipelaajalle, vaihdetaan molemmissa päädyissä tornipelaajaa. Tarvittaessa voi käyttää myös pehmeätä palloa.

Näpypesistä

Säännöt: Joukkueessa on vähintään neljä pelaajaa. Pelataan näpylyönneillä. Yksi etenijä on ykköpesällä sekä lyöjä valmiina, toinen joukkue ottaa kiinni. Polttaminen tapahtuu pesille. Palot ja haavat huomioidaan, mutta niitä ei lasketa. Aluksi yritetään saada etenijä ykköspesältä kakkoselle, sitten kakkospesältä kolmoselle ja kolmospesältä kotipesään). Onnistumisesta  joukkue saa pisteen. Voidaan pelata rajoilla tai ilman. Lopuksi joukkueet voivat kokeilla kotiutuskilpailua.
Pelinkulku: Voidaan pelata ajalla (esimerkiksi joukkue A lyö viisi minuuttia, joukkue B ottaa kiinni ja toisinpäin) tai vaihdetaan esimerkiksi, kun kaikki joukkueen A pelaajat ovat lyöneet kaksi kertaa.
Välineet: Voidaan soveltaa eri välineitä, pehmopalloa ja minimailaa suositellaan käytettäviksi. Jos käytetään pesäpallovälineitä, suositellaan juniorimailaa ja tenavapalloa. Pallon koko kannattaa vaihtaa ryhmän taitotason mukaan. Palloa voi lyödä myös kädellä.

Hoppupesis

Pelinkulku: Muodostetaan kaksi joukkuetta. Kenttäalue voi olla joko suorakaiteen muotoinen tai esimerkiksi etukenttä (takarajana ykkös- ja kakkospesän välinen juoksuviiva). Kentälle on merkitty joko alue, jonka sisään sisäpelaajan on osuttava heittäessä/lyödessä, tai sitten on laitettu portti ulkokenttään. Sisäpelaaja joko heittää tai lyö pallon merkittyyn alueeseen tai portista läpi (osuttava maahan ennen porttia). Saatuaan pallon kiinni ulkojoukkue muodostaa jonon. Palloa vieritetään jalkojen välistä tunnelista läpi, ja viimeinen heittää pallon lukkarille. Sisäjoukkue odottaa heille merkityn viivan takana. Kun lyöjä osuu, saavat juoksijat yrittää sillä aikaa käydä mahdollisimman monta kertaa edestakaisin merkittyjen viivojen väliä (lasku viimeisen mukaan). Lasketaan yhteensä, kuinka monta kertaa viivojen väliä on juostu, kun kaikki ovat lyöneet. Tämän jälkeen vuoroja vaihdetaan. Opettaja voi toimia halutessaan lukkarina. Peliä voi pelata myös salissa, mutta tällöin on ehdottoman tärkeää käyttää pehmeää palloa.
Välineet: Räpylöitä, pesäpallomaila (vaihtoehtoisesti myös tennismaila tms.), törppöjä, tenavapallo, pehmopallo