Retkeily

Retkeilyn lajisivut on tehty yhteistyössä Suomen Ladun kanssa.

Jokamiehen oikeus luo perustan retkeilylle Suomessa. Puhdas pohjoinen luontomme ja sen neljä vuodenaikaa ovat retkeilijän aarreaita. Retkeillessä opitaan sekä kehon hallintaa että monia tietoja ja taitoja, joista on paljon iloa elämän varrella, ja samalla tutustutaan uusiin mielenkiintoisiin paikkoihin ja ympäristöihin. Retkeilyä ja erilaisia retkiä voidaan käyttää hyväksi paitsi liikunnan, myös monen muun oppiaineen opetuksessa. Luonnon tutkiminen ja luonnon havainnointi vaatii kulkijaa väliin pysähtymään ja hiljentymään; sopivassa paikassa vaikkapa sammalmättäällä istuen on kiva sulkea silmät ja kuunnella luonnon ääniä.

Oppiainekohtaisten tai kasvatuksellisten tavoitteiden lisäksi retkeilyssä tavoitteena on antaa oppilaille retkeilyn perustiedot ja -taidot, kannustaa heitä harrastamaan retkeilyä sekä kehittää oppilaiden luontosuhdetta ja ympäristötietoutta.

Lisätietoa retkeilystä:

 • Jokamiehenoikeudet (Ympäristöministeriö)
 • Suomen latu
 • lähdekirjallisuutta/ -aineistoa:
  - Matkalla Metsään, käsikirja 7-12 vuotiaiden retkeilyyn Edita ja Suomen Latu ry 2003
  - Luonnossa Kotonaan - Luonto-opastuksen käsikirja. Rakennusalan Kustantajat RAK 1997.
  - Luokasta Luontoon – Retkeilyn tiedot ja taidot, Suomen Latu ry 1988.
  - Suomen Ladun retkeilykurssin vaellusosuus.