Luokat 3–4

3.-4. luokkalaisten retkeilyssä sopii hyvin käsiteltäväksi mm. luonto- ja ympäristöaiheita, tiettyjen kasvien tai eläinten tarkkailua, mahdollisten luontoon kuulumattomien esineiden, roskien tms. havainnointia.

Opetusesimerkki: Ympäristönsuojelu (syys)retkellä

Tavoitteet:

 • oppilas huomaa voivansa vaikuttaa ympäristön tilaan omalla käyttäytymisellään
 • oppilas tuntee vastuuta käyttäytymisestään luonnossa liikkuessaan

Valmistelut:

 • Tunnilla tarvitaan kuvia myrkyllisistä kasveista ja sienistä sekä jostain rauhoitetusta kasvista. Kuvia voi olla esimerkiksi kielosta, sudenmarjasta, oravanmarjasta, leinikeistä, käenkaalista eli ketunleivästä, kärpässienistä, seitikeistä.
 • Varataan läpinäkyvä muovipussi oppilasparia kohti.

Opetuksen suunniteltu kulku:

 • Keskustelu oman käyttäytymisen vaikutuksesta ympäristöön:
  • Miten käyttäytyä retkellä, etteivät eläimet pelästy?
  • Mitä muurahaiskeon muodosta voidaan päätellä (ilmansuuntia) ja miten?
  • On olemassa rauhoitettuja kasveja ja rauhoittamattomia. Miksi osa kasveista on rauhoitettu?
  • Mitä teet itse tuottamillesi roskille retkellä?
 • Opetellaan tunnistamaan yleisimpiä myrkkykasveja ja sieniä. Palautetaan mieliin jokin paikkakunnalla mahdollisesti esiintyvä rauhoitettu kasvi.
 • Kerätään parin kanssa läpinäkyvään muovipussiin koulun lähimaastosta löytyviä roskia noin 10 minuutin ajan.
 • Tarkastellaan muovipussin sisältöä:
  • Millaisia roskia ihmiset heittelevät ympäristöönsä?
  • Mitä tehdään roskille.
 • Tehdään retki suunnitelman mukaan kulloisiinkin sää- yms. olosuhteisiin sovittaen.