Luokat 1–2

Tuntimalli

Palloon ja mailaan tutustuminen (5 min)

 • Leivotaan palloa edessä
 • Kahden käden mailaote
 • Lavan kosketus lattiaan liukuva
 • Jalkojen tasapainoinen asento
 • Pallon pysäyttäminen; lapa pallon päälle
 • Mailan vartta lasketaan niin paljon, että lapa on lappeellaan pallon päällä. Pyöritetään palloa lavan alla.

Opettaja tarkistaa

 • mailan asennon
 • mailaotteen.

Kuljetusharjoitus (5 min)

 • Lähdetään kuljettamaan palloa kentän ympäri. Vihellyksestä pysäytetään pallo asettamalla lapa pallon päälle.

Opettaja tarkistaa

 • oikeanmailaotteen säilymisen
 • lapa ei lyö lattiaa, vaan lavan kosketus on liukuva.

Pallohippa (5 min)

 • Oppilaat lähtevät vapaasti kuljettamaan palloa ympäri kenttää. Jokainen yrittää ottaa toisilta pallon mukaan ja yrittää pitää hallussaan enemmän kuin vain yhtä palloa. Kahden pallon pitäminen hallussa on melko vaikeaa.

Opettaja tarkistaa:

 • kahden käden mailaotteen
 • riittävän leveän mailaotteen.

”Pidä puolesi puhtaana” (10 min, perussyöttö, voiman käyttö hallitusti)

Oppilaat jaetaan kahteen ryhmään, molemmat menevät salin vastakkaisiin päätyihin. Tämä on syöttöharjoitus, jossa palloja syötetään nopeassa tahdissa vastakkaiselle puolelle. Aina kun pallo tulee oppilasta kohti, syöttää hän sen heti takaisin. Syöttöä ei tarvitse osoittaa tietylle pelaajalle, vaan toiseen päätyyn. Oppilaat pysyvät koko ajan samalla paikalla (vaihtoehtona liike sallitaan). Harjoituksessa toistojen määrä on suuri. Turvallisuussyistä palloa ei saa lämätä tai huitoa. Opettajan on korostettava, ettei kenenkään maila nouse yli lantiotason. Syötöt annetaan kovina maasyöttöinä. Molempiin päätyihin rajataan syöttöviiva, jonka takaa voi pallon syöttää. Opettaja voi syötellä keskelle jäävät pallot päätyihin. Kun harjoitus sujuu, voidaan syöttäjien taakse rajata maalialue, jonne vastakkaisen puolen pelaajat yrittävät saada pallon syötettyä. Jokaisesta pallosta, jota ei saada syötettyä takaisin, saa syöttänyt joukkue pisteen. Lopuksi lasketaan, kuinka monta palloa on maalialueella. Voittaneen joukkueen takana on vähemmän läpipäästettyjä palloja.

Pienpelejä / siamilainen sähly (20 min)

Pelaajat muodostavat parit, jotka jaetaan kahdeksi joukkueeksi. Pelaajien kädet sidotaan huiveilla yhteen, jolloin parilla on käytössä vain yksi maila. Pelialue ei saa olla liian suuri, ja mikäli mahdollista, pelataan useampia pelejä samanaikaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan sitoa vain toiset kädet yhteen eli uloimmat kädet jäävät vapaaksi. Myös isompaa palloa voi käyttää.

Harjoitteita

Pallosota / Pidä puolesi puhtaana

Kaksi joukkuetta. Joukkueet laukovat palloja vastakkaisista päädyistä toisen puolelle. Tietyn ajan kuluttua lasketaan pallot, ja voittaja on se joukkue, jolla on vähemmän palloja omalla puolellaan. Tilan keskialue on ns. kiellettyä aluetta, jonne ei saa mennä. Leikissä tarvitaan paljon palloja.

Liikennepoliisi

Jokaisella on oma pallo ja maila. Edetään eteen – sivulle – taakse ohjaajan tai lapsen merkistä.
Liikutaan peliasennossa ja pidetään pallo mukana.

Pallorosvoja / Ketut ja kanat

Jokaisella oma pallo ja maila. Pelissä pari kolme pallorosvoa, jotka ovat ilman palloa ja jotka
yrittävät ottaa pallon pois muilta pelaajilta. Pallon menettäneestä tulee automaattisesti pallorosvo.

Vedä pallo kentälle

Sisä- ja ulkojoukkueet, kuten pesäpallossa. Sisäjoukkueesta laukaistaan pallo kentälle.
Tämän jälkeen vetäjä kiertää omaa joukkuetta ympäri ja jokaisesta kierroksesta tulee yksi piste. Ulkojoukkue ottaa pallon kiinni ja syöttelee pallon jokaiselle ja viimeinen tuo pallon kuljettamalla laukaisupisteelle, jolloin pistelasku loppuu.

Formula I -ajot

Saliin rakennetaan juoksurata esteistä (harjoituskartiot tai -hatut). Tarkoitus on, että oppilaat vuorotellen kiertävät radan juosten. Pallo voi olla mukana tai ilman palloa. Opettaja lähettää oppilaat liikkeelle yksitellen suoritettuaan heille lähtöviivalla katsastuksen. Opettaja voi tarkistaa renkaat (kengänpohjat), tankata bensaa (veivata kättä), kiinnittää turvavyön yms.