Sirkustelu ja akrobatia

Sirkuksen lajisivujen materiaali on tuotettu yhteistyössä Suomen Nuorisosirkusliiton kanssa.

Sirkus tarjoaa monipuolisesti liikunnallisia kokemuksia. Koululiikuntaan sopivia lajeja ovat mm. pariakrobatia, pyramidit ja jongleeraus heittopusseilla. Lajit eivät vaadi valtavia hankintoja ja alkuun pääsee helposti. Ryhmähengen luominen ja toisen huomioon ottaminen ovat keskeisiä asioita pariakrobatian ja pyramidien tekemisessä. Jongleeraus kehittää aivopuoliskojen yhteistyötä, ja jongleerata voi yksin tai yhdessä. Opittujen taitojen esittäminen koulun juhlassa vahvistaa esiintyjien ryhmähenkeä ja antaa esiintymiskokemusta.

Lisätietoja:

Suomen Nuorisosirkusliiton verkkosivut

Pieni sirkusopas on tarkoitettu peruskoulun opettajan virikemateriaaliksi. Oppaan on julkaissut Taidekaari, joka on osa Pirkanmaan Taikalamppua, joka kuuluu valtakunnalliseen lasten kulttuurikeskusten Taikalamppu –verkostoon.