Luokat 1–2

Pariakrobatia

Kontta kontan päällä


Toinen oppilaista asettuu kontta-asentoon niin, että kädet ovat suorina hartialeveydeltä ja jalat ovat hieman harallaan. Paino on tasaisesti käsillä ja jaloilla. Selkä on suorassa, ei notkolla eikä köyryllä. Toinen oppilaista kiipeää samanlaiseen kontta-asentoon alemman päälle asettaen kämmenpohjansa parin harteiden päälle ja polvensa tämän pyllyn päälle. Tarkoituksena on välttää sitä, että polvet painaisivat parin selkärankaa. Sääret eivät kosketa selkää vaan ovat päällimmäisellä samalla kohdin kuin alemmalla oppilaalla.

Variaatio 1

Ylempi kontta käännetään toisin päin. Ylemmän kädet ovat alemman pyllyn päällä ja polvet tämän lapaluiden päällä.

Variaatio 2

Kontat ovat samaan suuntaan päällekkäin ja päällimmäinen nostaa ilmaan suoriksi vastakkaisen käden ja jalan.

Konttapyramidi

Oppilaat ovat suorassa rivissä ja asettuvat kaikki konttaan. He ovat vieri vieressä, ja kädet voi laittaa lomittain. Heidän takanaan seisoo oppilaita yksi vähemmän kuin alarivissä. He asettuvat konttaan alarivin konttien päälle. Päällimmäisen rivin oppilas asettuu konttaan kahden oppilaan väliin niin, että hänen oikea kätensä ja jalkansa ovat välin oikeanpuoleisen oppilaan päällä ja vasemman puolen raajansa välin vasemmanpuoleisen oppilaan päällä. Kaikki oppilaat nostavat katseensa, ja pyramidi on valmis. Pyramidin purku lähtee päällimmäisestä kerroksesta, jonka oppilaat varovat polkemasta alimmaisen konttarivin sääriä laskeutuessaan. 

Variaatio: Konttapyramidi kolmessa kerroksessa

Kolme oppilasta asettuu alariviin. Heidän väleihinsä asettuu kaksi oppilasta. Ylimmäiseksi kiipeää yksi oppilas, joka kiipeämisvaiheessa nousee astuen alarivin keskimmäisen oppilaan pyllyn päältä ja pitäen käsillään kiinni kahden välikerroksen oppilaan lantiosta tai selästä. Ylimmäinen joutuu ottamaan hieman tukea toisen kerroksen oppilaista, joiden on oltava tukevasti paikoillaan ja pidettävä tiukasti kiinni alimmaisten harteista. Ylimmäinen oppilas asettuu konttaan samalla tavalla, kädet harteille ja polvet pyllyn päälle, kuin muutkin. Pyramidi on valmis, kun kaikki ovat paikoillaan ja nostavat katseensa. Purku tapahtuu käänteisesti; ylimmäinen laskeutuu samaa reittiä kuin on tullutkin ja varoo astumasta alimmaisten säärten päälle. Samoin välikerros varoo alimmaisten nilkkoja ja sääriä. Näitä kuuden pyramideja voi koota vierekkäin useita. 

Jongleeraus

Yhden pallon heitto

Pallo heitetään kädestä toiseen kauniilla kaarella. Heitetään pienempiä ja suurempia kaaria.

Variaatio 1

Pallo heitetään toisen käden alta suoraan ylöspäin ja otetaan kiinni käden päältä heittokädellä. Käsi, jonka alta on heitetty, pysyy koko ajan paikoillaan. Toistetaan molemmilla käsillä useita kertoja.

Variaatio 2

Aikaisempi heitto toiseen suuntaan eli tiputetaan pallo toisen käden yli ja otetaan kiinni käden alta. Toistetaan molemmilla käsillä useita kertoja.

Esiintymistaitoa kehittävä harjoitus

Tunnin päätteeksi ne, jotka haluavat esittää oppimansa temput muille yksin tai ryhmässä vuorotellen, kävelevät opettajan määrittämälle esiintymisareenalle, pysähtyvät, katsovat yleisöön, esittävät tempun, kumartavat tai niiaavat, ottavat yleisön taputukset vastaan ja kävelevät rauhassa katsomoksi määriteltyyn paikkaan.