Ohjeita opettajalle

Pyramideja ja pariakrobatiaa tehtäessä opettajan on korostettava turvallisuutta. Parin päälle ei nousta, ellei pari osaa odottaa sitä. Alas parin selästä tai pyramidista ei koskaan hypätä ponnistaen tai varomattomasti. Alempana oleva ei kesken kaiken voi lähteä paikaltaan, vaan jos hänen on huono olla, hän sanoo rauhallisesti ”purku” tai ”alas” ja päällä olevat tulevat nopeasti ja huolellisesti pois pyramidista.

Varsinkin aluksi opettajan on hyvä olla ottamassa kiinni pariakrobatiatemppuja ja varmistaa erityisesti pyramidien alastulot. Varalla kannattaa olla senkin jälkeen, kun temppu on juuri opittu.

Lapsia ja nuoria on hyvä opettaa ottamaan kiinni pariakrobatiatemppuja myös toisiltaan. Luokkien 7–9 oppilaat pystyvät varmistamaan pyramidien alastuloja. Nuoremmat tarvitsevat aina opettajan apua.

Esiintymistä kehittävillä leikeillä ja harjoituksilla on tarkoitus totuttaa oppilaat vähitellen yleisön edessä olemiseen ja antaa perusosaamista ja rohkeutta esiintymistilanteisiin. Harjoituksissa on tärkeää opettajan kannustava ja leppoisa asenne. Esiintymisharjoituksen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Muita oppilaita katselemalla oppii vähintään yhtä paljon kuin uskaltautumalla itse lavalle. Esiintymisleikit ja harjoitukset ovat jaettu luokka-asteisiin, mutta ne soveltuvat kaikille luokka-asteille.