Oheispelejä

Karuselli

Tarvikkeet: Yksi pelikenttä / noin 10 palloa. Yksin omalla puolellaan pelaavalla maila. Jonossa oleville mahdollisimman monelle maila.

Oppilasmäärä: Optimi noin 15 pelaajaa / kenttä.

Tavoite ja lyhyt kuvaus: Lyöntiliikkeen harjoittelu pienessä tilassa niin, että opettaja voi tarvittaessa antaa palautetta kullekin oppilaalle tämän lyöntiliikkeen jälkeen. Oppilaat etenevät jonomuodossa, mutta niin, että liikkumista ja tekemistä on kaikille valtaosan aikaa.

Pelin kulku: Opettaja (tai yksi oppilaista) on verkon yhdellä puolella, kaikki muut oppilaat toisella puolella jonossa. Jonosta ensimmäinen on alussa kenttärajojen sisäpuolella lyöntivuoroaan odottamassa, jonon loput oppilaat ovat takarajan ulkopuolella valmistautumassa omaan vuoroonsa.

Opettajalla on lähellä verkkoa odottamassa kasassa useita palloja, jotta jono saadaan jatkuvaan liikkeeseen.

Opettaja aloittaa lyömällä pallon toisella puolella verkkoa kentällä lyöntivuorossa olevalle oppilaalle. Oppilas lyö pallon takaisin opettajalle. Riippumatta siitä osuuko oppilas palloon tai mihin pallo lentää, lähtee tämä välittömästi lyöntinsä jälkeen juoksemaan ennalta opettajan antamaa juoksureittiä pitkin. Juoksureittiä voi muunnella salitilan suuruudesta riippuen, ja se voi sisältää esteiden pujottelua, ylityksiä, alituksia, kiipeilyä tms. Opettaja lyö äskeisen oppilaan lyömän pallon ilmasta takaisin toiselle puolelle verkkoa, jossa jonosta ensimmäinen oppilas säntää kentälle lyömään omaa lyöntiään, juoksemaan juoksureittiä jne.

Tavoitteena on, että jonossa seisomisen aika jää oppilailta mahdollisimman vähiin, ja tekemistä riittää. Lyöntipallo pyritään pitämään koko ajan pelissä. Mikäli pelaaja lyö hudin, pallo jää lyönnin jälkeen pelaajien puolelle tai pallo lentää epäpuhtaasta lyönnistä jonnekin muualle, voi opettaja vaatia kyseisen lyönnin tehnyttä pelaajaa palauttamaan pallon verkon alle, jossa opettajan pallokasa sijaitsee. Vasta sitten pelaaja lähtee tekemään juoksurataa.

Opettaja voi helposti kontrolloida oppilaiden kiireen määrää juoksureitin oheistehtävien kestolla, itse lyömiensä lyöntien vaikeutta muuttaen jne.

Mikäli mailoja ei riitä kaikille, juoksureitiltä tullut pelaaja laittaa mailansa kiertämään jonossa eteenpäin. Jonossa odottavienkaan aika ei käy pitkäksi, kun he jännittävät omaa vuoroaan ja sitä ehtiikö takaa jonosta tuleva maila itselle ennen omaa lyöntivuoroa.

Variantti: Jonon jokaisella pelaajalla on kolme henkilökohtaista pistettä. Jos pelaaja onnistuu lyömään omalla lyöntivuorollaan pallon opettajan kenttäpuoliskon lattiaan, saa tämä pelaaja itselleen lisäpisteen. Mikäli pelaaja lyö omalla vuorollaan hudin, verkkoon tai opettajan kenttäpuoliskon ulkopuolelle hän menettää pisteen saldostaan. Kun pelaajalta lähtee viimeinenkin piste, hän pääsee lepäämään. Muut jatkavat, kunnes jäljellä on vain muutama pelaaja, jotka jo saavatkin juosta hiki hatussa ehtiäkseen omalle lyöntivuorolleen. Muuten peruspeli toimii samanlaisena kuin yllä on kuvattu.

Presidentti

Tarvikkeet: Yksi pallo / pelipari.

Oppilasmäärä: Neljä pelaajaa / sulkapallokenttä.

Tavoite ja lyhyt kuvaus: Sulkapallokenttä on jaettu leveyssuunnassaan puoliksi. Yksi pelipari pelaa aina tällaisella puolikkaalla kentällä. Yksi pelaajista on nimetty presidentiksi ja hän sijaitsee viimeisen kentän viimeisellä puoliskolla riippumatta käytettävien kenttien lukumäärästä. Muut pelaajat yrittävät päästä presidentiksi presidentin paikalle voittamalla hänet kohtaamisessaan kolme kertaa.

Tämän pelin hyvänä puolena on, että jokainen pääsee pelaamaan lähes jokaista muuta vastaan pelin jossain vaiheessa.

Pelin kulku: Pelaajat saavat valita alussa peliparinsa. Opettaja nimeää jonkun oppilaista ensimmäiseksi presidentiksi ja tämä asettuu viimeisen pelikentän viimeiselle puolikkaalle odottamaan pelin alkua. Muut pelaajat asettuvat peliparinsa kanssa lopuille kentille niin, että kohta alkava peli tapahtuu sivusuunnassa puolikkaaksi jaetulla sulkapallokentällä. Kun kaikki oppilaat ovat löytäneet peliparin ja pelikentän, antaa opettaja luvan aloittaa peli. Mikäli pelaajia on enemmän kuin kentille sopii, voidaan loput pelaajat asettaa kenttien taakse tasaisesti jakaen jonoon odottamaan omaa pelivuoroaan aina kullakin kentällä.

Peli alkaa opettajan luvalla. Peliparit pelaavat yhden ”pelipallon”, eli kun pallo putoaa jommankumman pelaajan kenttäpuolen lattiaan, on pelipallo ohi. Hävinnyt osapuoli on se, jonka lattialla pallo makaa. Pelipallon hävinnyt jää paikalleen pallon kanssa. Pelipallon voittanut puolestaan siirtyy seuraavalle kentälle presidenttiin päin siellä olevalle vapaalle paikalle (josta tuon kentän pelipallon voittaja puolestaan siirtyy taas seuraavalle kentälle jne.). Toiset pelipallot kestävät kauemmin kuin toiset. Mikäli pelipallon voittanut huomaa, että pelipallo on vielä kesken sillä kentällä johon hänen tulisi siirtyä, jää hän odottamaan vuoroaan tuon kentän taakse, kunnes pelipallo päättyy. Joillekin kentille voi muodostua lyhytaikaisia jonoja, jos pelaajia alussa on huomattavasti enemmän kuin kenttiä.

Voittamalla pelipallon oppilas pääsee siis aina seuraavalle kentälle kohti presidenttiä. Kun pelaaja on voittanut riittävästi pelipalloja, hän siirtyy vääjäämättä viimein kohtaamaan presidentin. Tuolloin tämä pelaaja ja presidentti pelaavat aivan samanlaisen pelipallon kuin muillakin kentillä tehdään. Mikäli presidentti häviää pelipallon, saa hänen vastustajansa yhden ”päänahan” presidentistä. Mikäli presidentti voittaa kohtaamisessa tuon pelipallon, ei hävinnyt pelaaja korota pistesaldoaan. Tärkeää: Kun pelipallo presidenttiä vastaan on päättynyt (riippumatta voittiko vai hävisikö pelaaja pallon), hän kiiruhtaa ensimmäiselle kentälle (kauimmaiselle presidentistä) ja aloittaa uuden kipuamisen kohti presidenttiä kentällä odottavaa pelaajaa vastaan pelaamalla. Saatuaan kolme voittoa presidentistä pääsee viimeisen voiton ensimmäisenä saavuttanut pelaaja uudeksi presidentiksi. Kaikkien pelaajien pistesaldo nollataan tässä vaiheessa ja kaikki aloittavat uuden pistesaldon metsästyksen uutta presidenttiä vastaan.

Viidellä kentällä ja noin 20 pelaajalla uusi presidentti vaihtuu noin kymmenen minuutin välein, kunhan pelimekaniikka ja kentän vaihdot on ensin opittu.