Kartta ja välineet

Kartta on suunnistuksen liikuntapaikka. Suunnistusseurat valmistavat ja omistavat karttoja. Toimiva yhteistyö paikallisen suunnistusseuran ja koulun välillä luo enemmän mahdollisuuksia suunnistustuntien toteutukseen ja helpottaa opettajan työtä.

On suositeltavaa, että jokaisen oppilaan käytössä on oma kartta koulun alueelta tai lähimaastosta. Tätä pulpettikarttaa oppilas käyttää suunnistustunneilla.

Koulun lähialueella toimivista suunnistusseuroista ja seurojen yhteyshenkilöistä voi tiedustella

  • oman kunnan liikuntatoimesta, jossa on tietoa myös kunnan ja suunnistusseurojen välisestä yhteistyöstä, kuten kouluille tarjottavat suunnistusviikot, tai kuten avusta suunnistuskarttojen valmistamisessa.
  • Suomen Suunnistusliiton kisawebistä.

Suunnistusseuroilta saa tiedon kartoitetuista alueista, karttojen saatavuudesta ja karttojen ajantasaistetuista versioista. Varmistu, että käytössäsi on kartan uusin versio. Seuroilla on niin ikään tiedossa, minkälaiset maastonkäyttösopimukset kartan alueella on.

Suunnistusseurat tekevät karttoja erilaisiin tarkoituksiin:

  • suunnistuskilpailuja varten
  • kuntorasteja varten
  • seuran omaa harjoittelutoimintaa varten
  • koulujen opetuskäyttöön

Jos koulun käytettävissä on useita karttoja, valitse se, joka on

  • kyseiselle luokalle sopivin
  • ajantasaistettu

Mikäli sopiva kartta löytyy vain kauempaa, kannattaa tiedustella

  • suunnistusseuran mahdollisuuksia kartoittaa koulun piha-alue tai lähialue (tällainen yhteistyö kantaa hedelmää myöhempinä vuosina)
  • koululta/kunnalta kuljetusmahdollisuuksia hyvälle suunnistuskartalle (samoin kuin koulusta kuljetetaan uimahalliin tai jäähalliin).

Jos yrityksistä huolimatta kartan järjestäminen ei onnistu, voi oppilaille pitää viitteellisiä suunnistustunteja.Viiteharjoitteet  tutustuttavat karttaan ja suunnistukseen erilaisin tehtävin. Viiteharjoitteiden toteuttamiseksi ei tarvita karttaa siitä paikasta, jossa liikutaan.