Karttatulosteet

Nykyaikaiset suunnistuskartat on piirretty kartanpiirto-ohjelmalla (OCAD) tiedostoiksi. Tiedostosta voi tulostaa tarvittavan kokoisen kartan ratapainatuksineen.

Tiedostomuotoista karttaa on helppo päivittää eli ajantasaistaa. Ajantasaisessa kartassa on aina mainittu uusimmat rakennukset, tiet ym.

Koulun käyttöön tulostekartat ovat ihanteellisia. Kiinteä yhteistyö suunnistusseuran kanssa mahdollistaa tulostekarttojen ajantasaistuksen ja käytön. Sopimuksesta suunnistusseura voi luovuttaa koulun käyttöön karttatiedoston, josta voi ottaa väritulosteita tarpeen mukaan.

Karttatiedoston ja -tulosteiden työstämistä varten voi hankkia OCAD-ohjelmiston kouluun sekä luvan suunnistusseuralta karttatiedostoon. Ohjelmistolla on myös mahdollista piirtää oma pihakartta koulun alueelta. OCAD-ohjelmiston käytön opiskelu ja hallitseminen lisää oppilaiden karttatietoutta ja teknisiä taitoja. Suomen Suunnistusliitto ja suunnistuksen alueet järjestävät koulutusta maastokartoituksessa,  puhtaaksipiirtämisessä ja OCAD-ohjelmiston käytössä.