Suunnistuskarttoja erilaisiin tarkoituksiin

Maasto ja suunnistuskartta muodostavat suunnistuksen liikuntapaikan. Kartalle piirretty rata muodostaa suunnistustehtävän.

Kartan avulla suunnistaja

  • tekee kokemuksensa, taitonsa ja suorituskykynsä mukaiset reitinvalinnat
  • ottaa kompassisuunnan
  • arvioi kulkukelpoisuuden ja korkeuserojen vaikutuksen reitinvalinnan toteuttamisnopeuteen
  • toteaa olinpaikkansa ja ennakoi tulevia maastonkohteita.

Kartan symboliikka

Suunnistuskartat piirretään standardin mukaisilla karttamerkeillä ja ne ovat kansainvälisesti samanlaisia.

Suunnistuskartan korkeuskäyrien tasoero eli käyräväli on 5 tai 2,5 metriä. Käyrävälin valintaan vaikuttavat maaston korkeuserot ja pienipiirteisyys eli maastokohteiden lähekkäinen runsaus.

Suunnistuskartan mittakaava kertoo sen suhteen, jolla karttakuva on pienennetty todellisuudesta. Yleisin suunnistuskartan mittakaava on 1:10 000, jolloin kartalla 1 sentti merkitsee 100:aa metriä maastossa. Vastaavasti 1:5 000 -mittakaavan kartalla 1 sentti on 50 metriä luonnossa.

Suunnistuskartan korkeuskäyrien tasoero eli käyräväli on 5 tai 2,5 metriä. Käyrävälin valintaan vaikuttavat maaston korkeuserot ja pienipiirteisyys eli maastokohteiden lähekkäinen runsaus.

Erilaisia karttoja

Metsämaasto ja siitä tehty suunnistuskartta on suunnistusurheilun urheilupaikka. Kansallisen tason suunnistuskilpailuun sopii suomalainen metsämaasto koko maassa. Kuntosuunnistukseen ja iltarastitoimintaan maastoiksi valitaan asutuskeskusten lähellä olevat maastot ja ulkoilualueet. Nämä sopivat hyvin myös suunnistustaitojen opettamiseen, kun niistä valmistetaan opetuskarttoja. Opetuskartan karttamerkit ovat samat kuin suunnistuskartankin, mutta mittakaava voi olla 1:10 000–1:5 000.

Suunnistuksen alkeisopetukseen sopivin kartta on koulujen pihapiiristä valmistettu pihakartta. Pihakartan karttamerkit ovat pääosin samat kuin suunnistuskartankin, mutta pienkohteiden, kuten erilaisten telineiden, pylväiden ja vastaavien merkitsemiseksi voidaan käyttää omia, keksittyjä karttamerkkejä. Mittakaava voi olla 1:500–1:2 000.