Välineet

Mitä aidommat välineet on käytössä suunnistustunnilla, sitä mielekkäämpi suunnistustunti on. Välineiden vähäisyys tai puute ei kuitenkaan estä järjestämästä suunnistusta.

Rastilippu

Rasti merkitään maastoon oranssi-valkoisella kolmisivuisella rastilipulla. Kolmisivuinen rastilippu näkyy paremmin kuin puun kylkeen kiinnitetty pahvilappu.

Muita rasteiksi sopivia merkkejä voi työstää kuvaamataito- tai käsityötunneilla. Joka suuntaan näkyvän merkin saa esimerkiksi punavalkoisista maitotölkeistä ja narusta. Painavampia rasteja saa noin 80 cm:n metalliputkista, jotka ovat kapeita alapäästä. Putken yläosaan hitsataan sopiva rastimerkki, joka näkyy neljään suuntaan. Nämä putkirastit on helppo työntää maahan rastin merkiksi.

Kompassit

Kompasseja on erilaisia ja niistä voi valita sopivan mallin oman mieltymyksen mukaan.

Kompassi on apuväline ja sen käyttö tulee ajankohtaiseksi radoilla, joissa on mahdollisuus valita reitti ilman johdattelevia uria. Aloittelija pärjää aluksi ilman kompassia. Pienimpien kädessä kompassi vain hankaloittaa kartan käyttöä ja on tiellä.

Kartan suojus

Kartta pysyy hyvänä muovisessa kartansuojuksessa, joka on pehmeä kädessä mutta jossa on tarvittava jäykkyys suojaamaan karttaa. Sopivia suojuksia on saatavana suunnistustarvikkeiden erikoisliikkeistä. Kartan laminointi ei ole suotavaa sillä levymäinen kartta on epäkäytännöllinen käyttää.

Leimasimet

Rastilla käynti voidaan todentaa leimalla. Leimasimeksi käy perinteinen pihtileimasin tai elektroninen leimasin. Kätevin tapa on laittaa leimasin roikkumaan rastilipun viereen.

Pihtileimausta varten tarvitaan "kilpailukortti" eli kortti, jossa on ruudukko leimoja varten. Piikkien muodostamat kuviot ovat erilaisia eri leimasimissa. Suunnistusseurojen siirryttyä kokonaan elektroniseen leimausjärjestelmään voi seuroilta saada pihtileimasimia.

Elektronista leimausjärjestelmää (Suomessa on yleisimmin käytössä Emit) voi kysyä lainaksi kunnan liikuntatoimesta tai vuokrata suunnistusseuralta. Seuraa voi myös pyytää koululle esittelemään leimausjärjestelmää.

Rastinmääritteet

Rastille merkitään numerotunnus, josta voi tarkistaa löytäneensä oikean rastin. Rastitunnus on tarkistettavissa rastinmääritteistä. Rastista on hyvä antaa myös muita tietoja, jotka merkitään rastinmääritteeseen. Rastinmäärite voidaan kirjoittaa sanallisesti, esimerkiksi kiven (2 m) itäsivu, tai kertoa kuvallisilla symboleilla. Suomen Suunnistusliiton julkaisuista löytyy lisätietoja mm. rastinmääritteistä.

Viitoitusnauhat

Viitoituksella voidaan luoda maastoon yhtenäinen reitti, joka lisää maastossa olevia reitinvalintavaihtoehtoja. Viitoitusta käytetään esimerkiksi lasten suunnistuskilpailuissa, rastireittisuunnistuksessa ja tukireittisuunnistuksessa. Viitoitettu reitti merkitään karttaan. Viitoitus on kuin ylimääräinen polku.

Toinen viitoituksen käyttömahdollisuus on alueen rajaus. Viitoituksella rajataan käytettävän maastoalueen reuna ja näin varmistetaan turvallisuus alueilla, joilla ei ole luonnollisista maastokohteista muodostunutta rajausta.

Koulusuunnistuksessa kätevin viitoittamistapa on ripustaa tiuhasti oksille pyykkipoikiin kiinnitettyjä nauhoja. Nauhojen värin tulee poiketa maaston perusväreistä ja ne tulee ripustaa oppilaan katsekorkeudelle.