Luokat 1–2

Sijoita suunnistusjakso kevääseen, kun lumet ovat sulaneet ja maasto on hieman kuivunut. Suunnittelun alkuun pääset tutustumalla sivuihin Ohjeita opettajalle sekä Kartta ja välineet .

Luokille 1 ─  2 on tässä ehdotettu kolmea perusharjoitusta. Muiden luokka-asteiden harjoituksia voi soveltaa muuttamalla tehtävien vaikeustasoa. Harjoitus saa mieluummin olla helppo kuin vaikea. Ihanteellista on, jos jokaisella oppilaalla on oma pulpettikartta, joka on pihakartta koulun alueelta tai opetuskartta koulun lähiympäristöstä. Tätä karttaa käytetään suunnistustunneilla.

Valitse turvallinen alue. Turvallisuutta luovat alueen selkeät rajat, jolloin ei voi kulkea liian kauas. Luonnollisia rajoja ovat tiet, pellot, asuntoalueet yms. Vaarallisia alueita ovat työmaa, vilkkaasti liikennöidyt väylät, sorakuoppa, vesialue tms.

Luokilla 1-2 liikutaan yhdessä käyden juuri ja juuri näköpiirin ulkopuolella.

Suunnistuksessa opetettavia asioita

 • Karttaan tutustuminen ja karttamerkkien oppiminen tapahtuu käytännössä suunnistaen. 
 • Kartan suuntaaminen, kartan ja maaston vertaaminen. Kartta suunnataan jatkuvasti samaan suuntaan maaston kanssa. Kun kulkusuunta muuttuu, käännetään myös kädessä olevaa karttaa.
 • Oman olinpaikan määrittäminen. Ympäristön havainnointi.
 • Kartta käsitteenä, maaston kohteiden merkitseminen karttaan (keksityt karttamerkit / yhdessä sovitut merkit / suunnistuskartan karttamerkit).
 • Maastoon ja metsään tutustuminen liikkuen maastossa.

Suunnistusjakson tavoitteet

 • Oppilaat oppivat tulkitsemaan pihakarttaa tai opetuskarttaa ja käyttämään karttaa esim. kulkiessaan kaverille.
 • Oppilaat kokevat kartan käyttämisen mielekkääksi ja mukavaksi.
 • Oppilaat tulevat tutuksi metsän kanssa ja metsään mennään mielellään. Metsään tutustuminen on mahdollista, mikäli koulun lähellä on sopiva metsäalue.

Suunnistusjakson toteutus

 • Oppilaat liikkuvat yhdessä tai pareittain.
 • Pareittain käydään juuri näköpiirin ulkopuolella. Suunnistustehtävät koetaan turvallisiksi.
 • Leikitään maastossa myös ilman karttaa.