1. tunti: Pihakartan piirtäminen

Tarvikkeet

 • Paperia, kynät ja piirtämisalusta
 • Rastilippuja, värikkäitä paperilappuja tai hyvin erottuvia kreppinauhoja rasteiksi

Valmistelu

Piirtämisen alku helpottuu, kun monistetaan papereihin alueen rajat sekä muutama rakennus, tie tms.

Opetettavat asiat

 • Ympäristön havainnointi
 • Kartan käsitteen ymmärtäminen
 • Maastokohteiden merkitseminen karttaan
 • Rastin merkitseminen karttaan. Rastipiste on keskellä rastiympyrää oleva kohde.
 • Kartan suuntaaminen
 • Oman olinpaikan määrittäminen

Toteutus

Sopikaa piirtämisen symboleista. Karttamerkit voivat olla itse keksittyjä tai ne voidaan sopia yhteneväisiksi.
Voitte myös käyttää suunnistuskartan karttamerkkejä. Kun kartat ovat valmiita, vievät oppilaat pareittain rasteja pihapiiriin. He piirtävät rastit omaan karttaansa. Kartta rastimerkintöineen annetaan toiselle parille, joka hakee rastit.

Loppuarviointi

Keskustelkaa, miten kartan piirtäminen onnistui. Pohtikaa, miten eri kohteet kuvataan kartalle ja miten rastit merkitään karttaan. Kerätkää luokkaan erilaisia karttoja ja tutkikaa, mitä ne kuvaavat ja miten ne on piirretty.

Vinkkejä

 • Ensimmäiset kartat voi piirtää luokkatilasta ja hahmottaa sillä tavoin kartan kuvaustapaa (ylhäältä).
 • Oppilaat voivat itse täydentää ja hioa karttaansa vähitellen. Heti ei tarvita mallipiirrosta aikuisen ohjeiden mukaan. Joku oppilaista saattaa innostua ja piirtää uuden kartan joka päivä.
 • Omaa karttaa voi käyttää leikeissä välitunnilla. Muovisuojus pitää sen kauemmin käyttökelpoisena.

Oheistoimintaa tai toisen tunnin aihe

A. Pohjapiirros / kartta koulun sisätiloista

 • Oppilaiden käytössä voisi olla karttoja koulun sisätiloista. Oma-aloitteisesti he todennäköisesti käyttävät niitä kulkiessaan paikasta toiseen.
 • Oppilaat voivat viedä sisätiloihin rasteja toisilleen. Heidän on helpompi asettaa itse rasteja kuin hakea toisten asettamia rasteja. Asettaessaan rastin itse he saavat itse määritellä rastin vaikeusasteen ja voivat käyttää kartan sitä osaa, jonka he osaavat tulkita.

B. Pihakartta lasten käytössä

Pihakartan käyttömahdollisuudet ovat samat kuin sisätilojen pohjapiirroksen. Lisäksi pihakarttaa voidaan käyttää monin eri tavoin:

 • Aarteenetsintä. Kätke aarteita pihan alueelle. Oppilaat etsivät aarteita ja käyttävät karttaa etsimisen apuna. Löydettyään aarteen he yrittävät merkitä sen sijainnin pihakarttaan.
 • Pari- tai ryhmätehtävä. Osa ryhmästä näyttää kartalta, mihin aikoo mennä piiloon. Toiset odottavat sovitun ajan ja lähtevät sitten etsimään toisia kartan avulla siitä paikasta, missä he sanoivat olevansa piilossa.
 • Täydennetään pihakarttaa piirtämällä siihen kukkapenkit, puut yms., joita siihen ei ole merkitty.