2. tunti: Pistesuunnistus

Tarvikkeet

 • Jokaiselle oppilaalle oma kartta pihapiiristä tai lähialueelta
 • Kartan suojus
 • Rastilippuja tai muita näkyviä ja säilyviä merkkejä
 • Leimasimia tai väriliituja rasteille
 • "Kilpailukortit" , johon oppilaat voivat leimata rasteilla. Kortiksi kelpaa myös vahva paperinpala.
 • Hakaneula jokaiselle kortin kiinnittämistä varten
 • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

 • Valitse turvallinen alue, jolla on luonnolliset rajat.
 • Vie rastit valitulle alueelle pihapiiriin tai maastoon. Määrittele jokaiselle rastille pistemäärä. Mitä kauempana tai mitä vaativammassa paikassa rasti on, sitä enemmän siitä saa pisteitä. Vaihtoehtoisesti jokainen rasti voi olla samanarvoinen, kuten tämän harjoituksen mallikartassa.
 • Sijoita rastit kartalta määriteltävään kohteeseen, esimerkiksi rakennuksen kulmaan, kiven luo tai kentän kulmaan.
 • Piirrä kaikki rastit karttaan. Jos rasteista saa erilaisia pistemääriä, kirjoita pistemäärä rastin viereen karttaan.

Opetettavat asiat

 • Ympäristön havainnointi
 • Maastoon tutustuminen, jos liikutaan pihapiirin ulkopuolella.
 • Kartan käsitteen ymmärtäminen
 • Karttamerkkien ja karttakuvan tulkitseminen
 • Kartan suuntaaminen
 • Oman olinpaikan määrittäminen

Toteutus

Oppilaat suunnistavat pareittain tai pienissä ryhmissä. Anna aikaraja (esimerkiksi 20 min), jonka puitteissa saa kiertää niin monta rastia kuin haluaa tai ehtii. Ryhmän tulee kulkea yhdessä eli se ei saa jakautua rasteja hakemaan, ellei siitä erikseen sovita. Ryhmä, joka on kerännyt aikarajan puitteissa eniten pisteitä, on voittaja.

Loppuarviointi

Miten kiertäen olisi voinut saada eniten pisteitä kasaan? Oliko jollekin rastille vaikea suunnistaa? Mikä reitti olisi varmin rastille? Olivatko kaikki karttamerkit tuttuja?