Integrointi

 • Kartan piirtämiseen on enemmän aikaa, kun liitetään siihen kuvaamataidon tunti.
 • Pihapiirin elämää voidaan tutkia ympäristöopin tunnilla hyödyntäen piirrettyä karttaa.

Kartan kanssa kulkeminen ja ympäristön havainnointi kiinnostaa tämän ikäisiä oppilaita. Suunnistus on monipuolinen laji, johon liikunnan lisäksi on helppo liittää mm. seuraavia aineita ja aiheita:

 • ympäristöoppi ja luonnontiede
 • äidinkieli (suunnitelmista, reiteistä ja kokemuksista keskustelu ja kirjoittaminen)
 • kuvaamataito (kartan piirtäminen, kokemusten piirtäminen)
 • liikuntapäivät, retket
 • oman toiminnan suunnitelmallisuus, mielikuvat tulevasta
 • keskittyminen
 • ongelmanratkaisu
 • onnistumisen kokemukset
 • ryhmässä toimiminen

Rasteiksi sopivia merkkejä voi työstää kuvaamataito- tai käsityötunneilla.  Joka suuntaan näkyvän merkin saa esim. punavalkoisista maitotölkeistä ja narusta.