Luokat 3–4

 

Sijoita suunnistusjakso kevääseen, kun lumet ovat sulaneet ja maasto on hieman kuivunut. Suunnittelun alkuun pääset tutustumalla sivuihin Ohjeita opettajalle sekä Kartta ja välineet.

Luokille 3 ja 4 on tässä ehdotettu kolmea perusharjoitusta. Muiden luokka-asteiden harjoituksia voi soveltaa muuttamalla tehtävien vaikeustasoa. Harjoitus saa mieluummin olla helppo kuin vaikea. Ihanteellista on, jos jokaisella oppilaalla on omana pulpettikarttana opetuskartta koulun lähiympäristöstä. Tätä karttaa käytetään suunnistustunneilla.

Valitse turvallinen alue. Turvallisuutta luovat alueen selkeät rajat, jolloin ei voi kulkea liian kauas. Luonnollisia rajoja ovat tiet, pellot, asuntoalueet yms. Vaarallisia alueita ovat työmaa, vilkkaasti liikennöidyt väylät, sorakuoppa, vesialue tms.

Luokilla 3.─ 4. liikutaan pareittain. Oppilaat suunnistavat enintään noin 500:n metrin päässä lähtöpisteestä. Rasteille kuljetaan johdattelevia reittejä pitkin. Rastiväleillä on vain harvoja risteyksiä, koska polkua vaihtaessaan oppilas tekee helposti virheitä. Rasti sijoitetaan johdattelevalle reitille, ei reitiltä sivuun.

Suunnistuksessa opetettavia asioita

 • Kartan suuntaaminen, kartan ja maaston vertaaminen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu käytännössä suunnistaen.
 • Kartan suuntaaminen koko ajan kuljettaessa.
 • Oman olinpaikan määrittäminen, ympäristön havainnointi
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla, reitinvalinta
 • Maastoon ja metsään tutustuminen liikkuen maastossa

Suunnistusjakson tavoitteet

 • Oppilaat osaavat käyttää pihakarttaa tai opetuskarttaa. He kulkevat kartan avulla valitsemaansa reittiä. 
 • Oppilaat osaavat suunnata kartan kulkiessaan.
 • Oppilaat kokevat kartan käyttämisen mielekkääksi ja mukavaksi.

Suunnistusjakson toteutus

 • Oppilaat liikkuvat pareittain.
 • Suunnistustehtävät koetaan turvallisiksi.
 • Oppilaat suunnistavat lähialueella, josta he osaavat takaisin vaikka ilman karttaa. Rasteille kuljetaan johdattelevia reittejä pitkin. Yhdellä rastivälillä on yksi tai kaksi reitinvalintamahdollisuutta. Rastit ovat reittien varrella.
 • Leikitään/liikutaan maastossa myös ilman karttaa.