1. tunti: Rastin vieminen ja hakeminen pihapiirissä

Tarvikkeet

  • Pihakartta tai opetuskartta jokaiselle oppilaalle. Jos koululta ei ole saatavilla karttaa, voi kartta olla oppilaiden yhteistyönä piirtämä tai opettajan piirtämä.
  • Rastilippuja tai muita näkyviä ja helposti ripustettavia merkkejä
  • Kynät

Valmistelu

Kartan valmistaminen tarvittaessa.

Opetettavat asiat

  • Karttamerkit
  • Kartan ja maaston vertaaminen. Kartan suuntaaminen.
  • Rastin merkitseminen karttaan. Rastipiste on keskellä rastiympyrää oleva kohde.
  • Näkyvän ympäristön havainnointi
  • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla

Toteutus

Oppilaat voivat suunnistaa yksin tai pareittain. Jos liikutaan laajemmalla alueella kuin pihapiirissä, on suositeltavaa kulkea pareittain.
Oppilaat saavat itsenäisesti määritellä rastien sijainnit sovitun alueen sisäpuolella. Kun oppilaspari on vienyt rastin ja merkinnyt sen sijainnin karttaan, vaihtavat he toisen parin kanssa karttaa ja hakevat toistensa viemän rastin. Rasteja viedään ja haetaan tilanteeseen sopiva määrä.

Loppuarviointi

Minkälaisiin kohteisiin voidaan sijoittaa rasti? Esimerkiksi polkupyörä rastina tai rasti keskellä kenttää eivät ole kohteita kartalla, joten niihin ei voi rastia sijoittaa. Ovatko kaikki karttamerkit jo tuttuja? Mitä kaikkea kartasta voi nähdä? Käytetäänkö erilaisia karttoja samalla tavalla (integrointi ympäristöoppiin, erilaisiin karttoihin)?

Integrointi-ideat

  • Oman merkin tai vaakunan suunnittelu ja piirtäminen kuvaamataidossa. Omaa merkkiä käytetään rastilippuna.
  • Rasti symboloi aarretta. Aarteen tarina kirjoitetaan äidinkielen tunnilla.