2. tunti: Suunnistusbingo

Lähiympäristössä kulkeminen kartan avulla

Bingokortti ja rastilippu

Tarvikkeet

Kartta lähialueelta jokaiselle oppilaalle

 • Kartan suojus
 • Rastiliput tms. ja rastille lisäksi bingon neljä tunnusta
 • Oppilaille bingokortit ja kynät
 • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

 • Suunnittele 7─15 sopivaa rastia lähiympäristöön. Käy varmistamassa, että kohteet ovat sopivia rastipisteiksi.
 • Piirrä rastit karttaan ilman numerointia tai tunnusta.
 • Laita jokaiselle rastille rastilipun lisäksi bingotunnukset erillisellä pahvilla tai rastiin liitettynä. Tunnuksina on neljä eri lukua.
 • Lisäksi rastiin merkitään oma kirjaintunnuksensa.
 • Jokaiselle oppilasparille valmistetaan oma bingokortti, jossa on neljä lukua. Kortissa jokaisen luvun alla on tyhjä ruutu, johon pari merkitsee kirjaintunnuksilla, miltä rastilta luku löytyi.

Opetettavat asiat

 • Kartan ja maaston vertaaminen. Kartan suuntaaminen.
 • Näkyvän ympäristön havainnointi
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.

Toteutus

Jokainen oppilas saa kartan ja pari saa yhteisen bingokortin. Kaikki lähtevät yhtä aikaa tai vaihtoehtoisesti pienin väliajoin ruuhkan välttämiseksi. Jokainen pari saa itse valita, missä järjestyksessä kiertää rasteja. Kun pari löytää rastilta oman bingokorttinsa luvun, merkitsevät he korttiinsa kyseisen rastin kirjaintunnuksen. Kun oman bingokortin kaikki luvut ovat löytyneet, voi palata lähtöön.

Loppuarviointi

Oliko rastien kiertojärjestys hyvä? Onnistuiko parin kulkeminen rastilta toiselle suunnitellusti? Miten sujuu tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla? Tuliko ympäristö tutuksi? Jäikö kartalta jokin mielenkiintoinen alue tutkimatta?

Integrointi-idea

Tavoitteena on löytää tietyt kasvit tai niiden kasvupaikat. Opettaja käy etukäteen tutustumassa kartoitetun alueen kasvistoon. Karttaan merkitään punaisella ympyröityjä alueita, jotka oppilaat käyvät tarkistamassa. Kasvi otetaan mukaan, jos se löytyy, tai sitten sen kasvupaikka merkitään muistiin.