3. tunti: Lähialueen maastotyyppeihin tutustuminen kartan avulla

Vaihtoehtoisesti voidaan tutustua erikoisiin luontokohteisiin, rakennelmiin tms.

Tarvikkeet

  • Kartta tutkittavasta alueesta
  • Kartan suojus
  • Kynät ja paperit muistiinpanoja varten
  • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Vie tutkittaviin kohteisiin rastilippu tai jokin muu merkki. Merkitse kohteet karttaan rastiympyröin.

Opetettavat asiat

  • Kartan ja maaston vertaaminen. Kartan suuntaaminen.
  • Näkyvän ympäristön havainnointi
  • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.

Toteutus

Oppilaille annetaan pareittain tai kolmen ryhmissä tehtävät, mitä asioita heidän tulee tutkia kohteista. Lähdössä varmistetaan kartan suuntaaminen. Oppilaat saavat käydä kohteissa omavalintaisessa järjestyksessä ja kulkea valitsemaansa reittiä kohteesta toiseen.

Loppuarviointi

Mitä "tutkimustuloksia" saatiin? Osattiinko käyttää karttaa? Tuliko alue tutkittua? Missä olisi vielä mielenkiintoista käydä?

Vinkit

Vaihtoehtoisesti tehtävä voidaan laatia seuraavasti:

  • Oppilaiden tehtävälistassa on lueteltu kohteet seuraavasti: Tutkittava kohde numero 1, kalliomaasto. Lisäksi mainitaan tutkittavat aiheet tästä maastotyypistä. Tutkittava kohde numero 2………
  • Karttaan merkitään kaksi vaihtoehtoa kohdan 1 tutkimustehtävää varten: Kohteet 1 A ja 1 B. Pari/ryhmä valitsee, kumpi vastaa tutkittavaa kohdealuetta.
  • Tässä tehtävässä parin pitää kartan perusteella päättää, kumpi kohde on parempi. Jos päätöstä ei osata tehdä kartan perusteella, voi käydä tarkistamassa maastotyypin paikan päällä.

Suunnistusjakson päätös

Pariviesti lähialueella, joka on jo tuttu ja turvallinen. Joukkueessa on kaksi jäsentä ja neljä osuutta. Kumpikin juoksee vuorotellen, kaksi kertaa. Osuuden pituus on noin 500 m ja osuudella on 2─3 rastia. Maastossa on neljä erilaista rataa.
Karttojen vaihdot on suunniteltava huolella, jotta jokainen joukkue kiertää viestin aikana kaikki neljä rataa.