Luokat 5–6

Sijoita suunnistusjakso kevääseen, kun lumet ovat sulaneet ja maasto on hieman kuivunut. Suunnittelun alkuun pääset tutustumalla sivuihin  Ohjeita opettajalle sekä Kartta ja välineet .

Luokille 5 ja 6 on tässä ehdotettu kolmea perusharjoitusta. Muiden luokka-asteiden harjoituksia voi soveltaa muuttamalla tehtävien vaikeustasoa. Harjoitus saa mieluummin olla helppo kuin vaikea. Ihanteellista on, jos jokaisella oppilaalla on omana pulpettikarttana opetuskartta koulun lähiympäristöstä tai lähin suunnistuskartta. Tätä karttaa käytetään suunnistustunneilla.

Valitse turvallinen alue. Turvallisuutta luovat alueen selkeät rajat, jolloin ei voi kulkea liian kauas. Luonnollisia rajoja ovat tiet, pellot, asuntoalueet yms. Vaarallisia alueita ovat työmaa, vilkkaasti liikennöidyt väylät, sorakuoppa, vesialue tms.

Luokilla 5.─6. liikutaan maastossa pareittain. Rastit on sijoitettu enintään noin kilometrin päähän lähtöpisteestä. Suunnistusradat on mahdollista kiertää kulkien pääosin johdattelevia reittejä pitkin. Rasti voi olla johdattelevalta reitiltä sivussa, mutta sen tulee näkyä hyvin reitille.

Suunnistuksessa opetettavia asioita

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan. Muiden aiemmin opittujen asioiden kertaaminen.
 • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
 • Oman olinpaikan määrittäminen. Ympäristön havainnointi.
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta. Oikean reitin valitseminen johdattelevien reittien risteyksissä.

Suunnistusjakson tavoitteet

 • Oppilaat osaavat käyttää karttaa lähiympäristössä. He kulkevat kartan avulla valitsemaansa reittiä.
 • Oppilaat osaavat suunnata kartan kulkiessaan. He osaavat myös hyödyntää kompassia kartan suuntaamiseen.
 • Oppilaat kokevat kartan käyttämisen mielekkääksi ja mukavaksi.

Suunnistusjakson toteutus

 • Oppilaat liikkuvat pareittain.
 • Suunnistustehtävät koetaan turvallisiksi.
 • Rastit on sijoitettu maksimissaan noin kilometrin päähän lähtöpisteestä. Kuljetaan johdattelevia reittejä pitkin. Rasti voi olla reitin sivussa siten, että se kuitenkin näkyy reitille.
 • Liikutaan maastossa myös ilman karttaa.