1. tunti: Rastien vieminen ja hakeminen maastossa

Tarvikkeet

  • Kartta ja kynä jokaiselle
  • Rastilippuja tai muita rasteiksi sopivia merkkejä. Rastilippuun tai muuhun merkkiin tunnuksia.
  • Kartan suojus
  • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten.

Valmistelu

Valitse käytettävä maastoalue sekä lähtöpaikka. Alueella tulee olla selkeitä kohteita, polkujen risteyksiä, kumpareita, kiviä, pieniä soita, kentän kulmia jne., joihin voi laittaa rastin. Merkitse valittu alue jokaisen karttaan esimerkiksi punaisella viivalla rajaten.

Opetettavat asiat

  • Kartan ja maaston vertaaminen, kartan suuntaaminen
  • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.
  • Kartan suuntaaminen kompassin avulla

Toteutus

Pari jakautuu kahtia. Kumpikin vie toiselleen rastin, jossa on jokin yhteinen tunnus. Kumpikin piirtää viemänsä rastin karttaan. Pari vaihtaa karttoja ja hakee rastit pois. Kumpikin vie rastin uuteen paikkaan jne.

Loppuarviointi

Mihin voi laittaa rastin? Miten rasti merkitään karttaan? Mihin rasti sijoitetaan maastossa? Minkälaiseen paikkaan osaa viedä rastin? Mitä asioita pitää huomioida, kun suunnittelee rastin sijoittamista ja kun näkee suunnittelemansa rastipaikan maastossa?