2. tunti: Rastien bongaus

Bongattavat kohteet sijoitetaan maastoon, mutta niitä ei merkitä karttaan. Oheiseen karttaan on merkitty esimerkinomaisesti sopivia maastokohteita, joihin bongattavia kuvia tai esineitä voi laittaa. Bongattavat kohteet voivat vaihdella Idols-voittajien kuvaista, luontokohteisiin tai mihin vaan siltä väliltä.

Tarvikkeet

  • Kartta jokaiselle, johon merkitään alueen rajat esimerkiksi punaisella viivalla
  • Kynät
  • Kartan suojus
  • Bongattavat kohteet (rastiliput, Idols-voittajien kuvat, heijastinnauhat tms.)
  • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Laita rastiliput tai muut bongattavat kohteet näkyvästi valitulle alueelle. Merkitse karttaan bongausalueen rajat. Bongattavien kohteiden tulee olla maastokohteessa, joka on kartalla. Bongattavien kohteiden pitää näkyä hyvin, kun kuljetaan polkua tai tietä.

Opetettavat asiat

  • Kartan ja maaston vertaaminen. Ympäristön havainnointi.
  • Kartan suuntaaminen maaston mukaan. Kartan suuntaaminen kompassin avulla.
  • Reitinvalinta
  • Oikean reitin valitseminen johdattelevien reittien risteyksissä

Toteutus

Oppilaat kulkevat pareittain. Kaikki voivat lähteä yhtä aikaa. Ilmoita, montako bongattavaa kohdetta on maastossa. Parin tulee haravoida alue kulkien polkuja ja teitä pitkin, jolloin bongattavien kohteiden pitäisi näkyä. Kun bongauskohde näkyy, sen sijainti merkitään rastiympyrällä karttaan. Sovi aika, milloin pitää palata, vaikka kaikkia kohteita ei olisikaan löytynyt.

Loppuarviointi

Käydään läpi, missä bongattavat kohteet sijaitsivat. Merkitsivätkö oppilaat kohteet oikein karttoihinsa? Miten olisi pitänyt kulkea, jotta kaikki kohteet olisivat löytyneet? Oliko jossakin kohtaa vaikea tulkita karttaa oikein?

Vinkki

Oppilaat voivat suunnitella ryhmissä toisilleen bongauskisan toiselle alueelle tai usealle pienemmälle rajatulle alueelle.
Heijastimia voidaan bongata leirikoulussa illalla.Yösuunnistus taskulampuilla on kiehtovaa.