Eriyttäminen

Suunnistustehtävän tulee olla sopivan tasoinen. Mäkihypyssäkin aloitetaan pienestä töppäreestä, ei suurmäestä. Samoin suunnistuksessa aloitetaan tehtävistä, jotka ovat oppilaiden hallittavissa.

Aiheet kumuloituvat, eli aiempien luokka-asteiden ja harjoitteiden aiheet ovat opetettavia ja kerrattavia asioita myös myöhemmillä luokka-asteilla.

Oppilaiden yksilölliset erot voivat olla suuria. Suunnistustehtäviä voi eriyttää erilaisille oppilaille seuraavin tavoin:

  • Saa suunnistaa yhdessä kaverin kanssa
  • Eri oppilaat / parit hakevat eri määrän rasteja
  • Toiset oppilaat hakevat rasteja lähempää ja toiset kauempaa 
  • Tarjotaan helpompia ja vaikeampia rasteja.

Helppoja rasteja 1 ─ 5.
1. Erikoiskohde (autonromu) on johdattelevan reitin (tien) varrella.
2. Aidan kulma, näkyy tulosuunnassa tielle avoimen alueen yli.
3. Rakennus. Ajotie johdattelee hiekkakentälle, jonka etelälaidalla rakennus näkyy.
4. Kumpare lammen rannalla. Näkyy teiden risteykseen.
5. Muurahaispesä on näkösällä aivan johdattelevan reitin (polun) varressa.

Vaikeampia rasteja 6 ─ 9.
6. Kaivettu kuoppa ei näy tielle: on osattava suunnassakulku ja matkan mittaus.
7. Ojan pää. Lähimaastossa on useita ojia ja tulosuunnassa näköesteenä on pitkä irtomaarinne.
8. Eteläinen polun haara. Tulosuunnassa on useita polun haaroja ja risteyksiä.
9. Irtomaanrinteen länsijuuri on tiheikössä ja vaatii lisäksi suunnassa kulkua.

Eritasoisia reitinvalintoja:

7-luokkalaisille ja sitä vanhemmille tarjotaan vaikeustasoltaan erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja. Kartassa rastivälillä 3─4 suorempi reitti on haastavampi. Kiertävä reitinvalinta vie rastin lähelle johdattelevia uria pitkin.

Kiertävä reitti ( ------- ) on helppo . Suora reitti ( ….. ) on vaikea.