Viiteharjoitteita

Viiteharjoitteissa on mukana elementtejä suunnistuksesta. Ne voidaan toteuttaa ilman karttaa tai millä tahansa kartalla. Viiteharjoitteita voi mukavasti käyttää sisätiloissa, pihalla tai maastossa.

Harjoitteet ilman karttaa

 1. Leimausrata
 2. Salisuunnistus
 3. Ilmansuuntaleikki
 4. Pihakartan piirtäminen. Ks. 1─2 luokan tuntimallit. Harjoite soveltuu kaikille luokka-asteille.
 5. Suunnistus itse piirretyllä kartalla. Harjoite soveltuu kaikille luokka-asteille.
 6. Kartan piirtäminen sanallisten ohjeiden mukaan
 7. Karttamerkkiviesti
 8. Karttamerkkibingo
 9. Tunnista karttamerkkien maastokohteet

Harjoitteet, joihin sopii mikä tahansa kartta

 1. Rastin siirto
 2. Etsi kartalta karttamerkki
 3. Karttapalapeli
 4. Kohteen haku kartalta
 5. Rastivälin hahmottaminen

Maastoleikit

Turvallisten leikkien avulla maasto tulee tutuksi. Lisäksi metsässä liikkuminen kehittää monipuolisesti motoriikkaa. Maastoleikkejä löytyy mm. Olé kartalla -verkkopalvelusta. Voit myös hakea hakukoneista lisää ideoita hakusanalla "maastoleikit".