Tunnista karttamerkkien maastokohteet

Tarvikkeet

Jokaiselle kilpailukortti ja kynä

Valmistelu

Valitse selkeä reitti, esimerkiksi kuntopolku tai viitoita kuljettava reitti.
Jokainen piirtää ohjeesta sovitut karttamerkit oman kilpailukorttinsa ruutuihin vapaavalintaisessa järjestyksessä.
Vie maastoon reitin varrelle rasteja ja pihtileimasimia samoihin maastokohteisiin, joiden merkit on kilpailukortteihin piirretty.

Toteutus

Oppilaat kiertävät reitin. Nähdessään rastin he leimaavat korttiinsa kyseisen karttamerkin kohdalle.