Luokat 7–9

Sijoita suunnistusjakso kevääseen, kun lumet ovat sulaneet ja maasto on hieman kuivunut. Suunnittelun alkuun pääset tutustumalla sivuihin Ohjeita opettajalle sekä Kartta ja välineet

Luokille 7, 8 ja 9 on tässä ehdotettu kolmea perusharjoitusta. Muiden luokka-asteiden harjoituksia voi soveltaa muuttamalla tehtävien vaikeustasoa. Harjoitus saa mieluummin olla helppo kuin vaikea. Ihanteellista on, jos jokaisella oppilaalla on oma pulpettikartta lähimmästä suunnistusmaastosta tai lähialueen opetuskartta. Tätä karttaa käytetään suunnistustunneilla.

Valitse kiehtova maasto, jos mahdollista. Suunnistusopetukseen sopivassa maastossa on mukava kulkea ja sieltä löytyy myös kauniita paikkoja.

Luokilla 7.─ 9. liikutaan maastossa pääosin pareittain. Rastit on sijoitettu enintään noin kilometrin päähän lähtöpisteestä. Suunnistusradat on mahdollista kiertää kulkien pääosin johdattelevia reittejä pitkin. Rasti voi olla johdattelevalta reitiltä sivussa, enimmillään noin 50 metrin päässä hyvin havaittavassa kohteessa.

Suunnistuksessa opetettavia asioita

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan.
 • Aiemmin opetettujen asioiden kertaaminen: kartan suuntaaminen maaston mukaan tai kompassin avulla, ympäristön havainnointi, oman olinpaikan määrittäminen
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.
 • Rastinotto. Johdattelevalta reitiltä poikkeaminen kohti rastia.
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla
   Yksityiskohtia taitotasosta
 • Rastivälillä voi olla useampia reitinvalintavaihtoehtoja. Hyvät reitinvalintavaihtoehdot noudattelevat pääosin johdattelevia reittejä. Oppilaiden oletetaan osaavan kulkea pieniä pätkiä metsämaastossa esimerkiksi heidän vaihtaessaan polulta toiselle.
 • Kun rasti on sivussa johdattelevalta reitiltä, on tärkeää, että se on sijoitettu selkeään kohteeseen.
 • Johdattelevan reitin varrella ─ kohdassa, josta oppilaan oletetaan poikkeavan kohti rastia ─ on oltava hyvin havaittava maastokohde. Kohteesta oppilas voi varmistaa olinpaikkansa tarkasti, ennen kuin poikkeaa johdattelevalta reitiltä kohti rastia.

Suunnistusjakson tavoitteet

 • Oppilaat osaavat käyttää suunnistuskarttaa. He osaavat tehdä reitinvalinnan kartasta tulkitsemansa tiedon perusteella. Oppilaat osaavat toteuttaa valitsemansa reitin.
 • Oppilaat osaavat suunnata kartan kulkiessaan. He osaavat myös hyödyntää kompassia kartan suuntaamiseen.
 • Oppilaat osaavat poiketa johdattelevalta reitiltä esimerkiksi kohti rastia ja osaavat suunnata kartan tai ottaa kompassilla suunnan kohti kohdetta, mihin haluavat.
 • Oppilaat kokevat kartan käyttämisen mielekkääksi ja mukavaksi.

Suunnistusjakson toteutus

 • Oppilaat liikkuvat pääosin pareittain.
 • Suunnistustehtävät koetaan sopivan haasteellisiksi ja turvallisiksi.
 • Suunnistaessa kuljetaan pääosin johdattelevia reittejä pitkin. Rasti voidaan sijoittaa sivuun johdattelevilta reiteiltä noin 50 metrin päähän. Hyvin suunnitelluissa suunnistustehtävissä on jokin selkeä maastokohde siinä kohdassa, jossa johdattelevalta reitiltä on tarkoitus poiketa rastille tai johdattelevalta reitiltä toiselle.
 • Liikutaan maastossa myös ilman karttaa.