1. tunti: Lähiliikunta-alueeseen tutustuminen kartan avulla

Tarvikkeet

  • Kartta jokaiselle oppilaalle
  • Kartan suojus
  • Kompassit, jos harjoitellaan niiden käyttöä
  • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Tutustu etukäteen alueeseen, jolla oppilaiden on tarkoitus kiertää. Merkitse valitut kohteet karttaan tai pyydä oppilaita itse etsimään mielenkiintoiset kohteet.

Opetettavat asiat

  • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan. 
  • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
  • Ympäristön havainnointi. Oman olinpaikan määrittäminen. 
  • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.

Toteutus

Oppilaat voivat itse osoittaa kartalta lähtiessään, mihin paikkoihin aikovat tutustua. Tutustuminen kontrolloidaan tavalla tai toisella.
Toinen toteutustapa on, että opettaja on ennalta suunnitellut, missä oppilaat käyvät. Tällöin opettaja joko piirtää kohteet rasteiksi tai oppilaat saavat itse piirtää rastit karttaansa mallikartasta. Sovi kohteen käymisen kontrollointitavasta. Opetelkaa kompassin käytön periaatteet ennen lähtöä.

Loppuarviointi

Osaako kartalta tulkita etukäteen tutustumisen arvoiset kohteet? Onnistuiko kartan käyttö suunnitellusti? Mitä asioita tulisi harjoitella, jotta suunnistaminen onnistuisi?