2. tunti: Viivasuunnistus johdattelevia reittejä pitkin

Tarvikkeet

  • Kartta jokaiselle
  • Kartan suojus
  • Kompassit, jos harjoitellaan niiden käyttöä
  • Rastiliput
  • Rasteille hakaneulat ja ohuet värikynät rastin sijainnin merkitsemistä varten
  • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Tutustu kierrettävään reittiin. Aseta rastiliput, hakaneulat ja värikynät paikoilleen selkeisiin kohteisiin reitin varrelle.
Piirrä jokaisen oppilaan karttaan viiva kuljettavan reitin merkiksi. Maastossa on vain rastit, ei viitoitusta.

Opetettavat asiat

  • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan. 
  • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
  • Ympäristön havainnointi. Oman olinpaikan määrittäminen. 
  • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla

Toteutus

Varmistu, että oppilaat tuntevat kompassin käytön periaatteet. Esimerkiksi mallikartan viivasuunnistuksessa edellä on muutama siirtyminen polulta toiselle, jolloin tulee osata kulkea suoraan länteen ja kolmannessa kohdassa pieni pätkä suoraan etelään.
Lähetä oppilaat väliajoin. Keksi odotteleville oppilaille muuta peliä tai liikuntaa.

Oppilaat kulkevat reittiä, joka on piirretty heidän karttoihinsa. Jos he kulkevat oikeaa reittiä, he osuvat rasteille. Rastin sijainti merkitään omaan karttaan hakaneulan lävistyksellä ja vetämällä kohtaan poikkiviiva värikynällä.

Jos halutaan hajontaa oppilaiden kesken, voidaan heille piirtää erilaiset viivat, jotka kuitenkin kohtaavat rasteilla. Kaikilla ei tarvitse olla samoja rasteja, jolloin saadaan vielä enemmän hajontaa ja perässä kulkemiselta vältytään.

Loppuarviointi

Mikä oli vaikeinta oman viivan reitin seuraamisessa? Onko rastit merkitty oikein? Missä kohdissa olisi kannattanut suunnata kartta? Missä kohdissa kartan suuntaamisesta kompassin kanssa olisi ollut hyötyä?