3. tunti: Veikkaussuunnistus

Tarvikkeet

 • Kartta jokaiselle
 • Kartan suojus
 • Kompassit, jos harjoitellaan niiden käyttöä
 • Kynä ja paperi
 • Rastiliput
 • Leimasimet, jos niin halutaan
 • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Tutustu maastoon ja suunnittele rastiryppäiden paikat. Merkitse rastiryppääseen 2─3 rastia ja sijoita vain yhteen niistä rastilippu.
Piirrä kartat tai pyydä oppilaita piirtämään kartta mallikartasta.

Opetettavat asiat

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen 
 • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
 • Ympäristön havainnointi. Oman olinpaikan määrittäminen. 
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.
 • Rastinotto. Johdattelevalta reitiltä poikkeaminen kohti rastia. 
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla

Toteutus

Lähetä oppilaat väliajoin. Keksi odotteleville oppilaille muuta peliä tai liikuntaa.

Oppilaat kulkevat rastiryppäältä toiselle. Ryppäässä he tarkistavat rastipisteet, kunnes löytävät rastilipun. He merkitsevät muistiin, oliko rastilippu pisteessä A, B vai C. Oppilaat myös leimaavat, jos rastilla on leimasin.

Loppuarviointi

Onnistuiko veikkaus oikein? Missä kohdissa oli haastavinta edetä kartan avulla? Tuliko veikkausvirhe? Miksi? Miten reitinvalinnat rastilta toiselle onnistuivat?