Kohteen haku kartalta

Tarvikkeet

Samanlaiset kartat jokaiselle tai pareille.

Toteutus

Leikin johtaja kuvailee tarkoittamaansa pistettä. Kuvauksen perusteella osallistujat yrittävät selvittää kartaltaan, mistä kohteesta on kyse.

Kohdetta voi kuvailla esimerkiksi seuraavasti: Pohjoisessa näkyy silta, eteläpuolella on jyrkkä ylämäki. Kohde on tiheikössä, mutta länsipuolella avautuu pelto. Kohde on kivi pienen mäen reunalla.

Selitystä jatketaan, kunnes joku löytää kohteen.

Kukin vuorollaan voi selittää tarkoittamaansa kohdetta.