Toisen asteen koulutus

Sijoita suunnistusjakso kevääseen, kun lumet ovat sulaneet ja maasto on hieman kuivunut. Suunnittelun alkuun pääset tutustumalla sivuihin Ohjeita opettajalle sekä Kartta ja välineet.

 Ikäryhmälle on ehdotettu kolmea perusharjoitusta. Muiden luokka-asteiden harjoituksia voi soveltaa muuttamalla tehtävien vaikeustasoa. Harjoitus saa mieluummin olla helppo kuin vaikea.

Valitse kiehtova maasto, jos mahdollista. Suunnistusopetukseen sopivassa maastossa on mukava kulkea ja sieltä löytyy myös kauniita paikkoja.

Opiskelijat saavat mielellään suunnistaa pareittain, koska se luo turvallisuuden tunteen. Suunnistusradat on mahdollista kiertää kulkien pääosin johdattelevia reittejä pitkin. Rasti voi olla hieman johdattelevalta reitiltä sivussa, hyvin havaittavassa kohteessa. Rastilta toiselle on erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja.

Suunnistuksessa opetettavia asioita

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan.
 • Aiemmin opetettujen asioiden kertaaminen: kartan suuntaaminen maaston mukaan tai kompassin avulla, ympäristön havainnointi, oman olinpaikan määrittäminen, tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla, reitinvalinta
 • Rastinotto. Johdattelevalta reitiltä poikkeaminen kohti rastia.
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla
 • Suunnitelmallisuus ja keskittyminen suunnistuksen. Kun tekee hyvän suunnitelman rastivälille ja toteuttaa sen huolella, pääsee sinne, mihin halusikin.
 • Yksityiskohtia taitotasosta:
  • Oppilas tunnistaa omat suunnistustaitonsa ja osaa valita omiin taitoihinsa sopivan reitin.
  • Rastilta toiselle on erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja. Suorempi reitti on vaikeampi mutta kiertäen pääsee helposti rastin lähelle johdattelevia uria seuraten.
  • Johdattelevan reitin varrella ─ kohdassa, josta oppilaan oletetaan poikkeavan kohti rastia ─ on oltava hyvin havaittava maastokohde. Kohteesta oppilas voi varmistaa olinpaikkansa tarkasti, ennen kuin poikkeaa johdattelevalta reitiltä kohti rastia.

Suunnistusjakson tavoitteet

 • Opiskelijat osaavat käyttää suunnistuskarttaa. He osaavat tehdä reitinvalinnan kartasta tulkitsemansa tiedon perusteella. Opiskelijat osaavat toteuttaa valitsemansa reitin.
 • Opiskelijat osaavat suunnata kartan kulkiessaan. He osaavat myös hyödyntää kompassia kartan suuntaamiseen. 
 • Opiskelijat osaavat poiketa johdattelevalta reitiltä esimerkiksi kohti rastia ja osaavat suunnata kartan tai ottaa kompassilla suunnan kohti kohdetta, mihin haluavat.
 • Opiskelijat osaavat ottaa suunnan ja kulkea suunnassa kompassin avulla lyhyitä matkoja (alle 300 m).
 • Opiskelijat osaavat edetä helpon suunnistusradan ilman suuria vaikeuksia.
 • Opiskelijat kokevat kartan ja kompassin käyttämisen mielekkääksi ja mukavaksi. Opiskelijat huomaavat, miten suunnistus on mielekäs ja virkistävä kuntoilumuoto.

Suunnistusjakson toteutus

 • Opiskelijat liikkuvat pääosin pareittain.
 • Suunnistustehtävät koetaan sopivan haasteellisiksi ja turvallisiksi.
 • Suunnistaessa kuljetaan pääosin johdattelevia reittejä pitkin. Rasti voidaan sijoittaa sivuun johdattelevilta reiteiltä noin 50 ─100 metrin päähän. Hyvin suunnitelluissa suunnistustehtävissä on jokin selkeä maastokohde kohdassa, jossa johdattelevalta reitiltä on tarkoitus poiketa. Tämä selkeä maastokohde helpottaa kartan suuntaamista tai suunnanottoa.
 • Liikutaan maastossa myös ilman karttaa.