1. tunti: Karttakävely

Tarvikkeet

 • Kartta jokaiselle mielekkäältä alueelta, esimerkiksi ulkoilualueelta, joka on kunnassa vilkkaassa käytössä.
 • Kartan suojus
 • Muutama rastilippu tai muu hyvin näkyvä merkki rastiksi
 • Omat tai lainakompassit jokaiselle, jotta voidaan opettaa kompassin käyttöä.
 • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Tutustu karttakävelyn maastoon ennakkoon. Valitse kohteet, joihin laitat rastiliput. Piirrä rastit karttoihin tai pyydä opiskelijoita piirtämään rastit mallikartoista. Osan kierrettävästä reitistä voi merkitä viivalla, viivasuunnistukseksi. Tarjoa yhdessä kuljettavan reitin (mallikartassa rastit 1─4) lopuksi mahdollisuutta käydä itsenäisesti muutamalla rastilla.

Opetettavat asiat

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan. 
 • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
 • Ympäristön havainnointi. Oman olinpaikan määrittäminen. 
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.
 • Rastinotto. Johdattelevalta reitiltä poikkeaminen kohti rastia. 
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla

Toteutus

Kulkekaa ryhmänä ja käsitelkää opetettavia asioita matkan varrella pysähdellen ja keskustellen. Kiinnittäkää erityistä huomioita ympäristön havainnointiin: Mitä näkyy? Miten maasto on kuvattu kartassa? Lopuksi oppilaat voivat suunnistaa itsenäisesti muutamille rasteille.

Loppuarviointi

Mitkä asiat olivat ennestään tuttuja? Mikä oli uutta? Mitä pitäisi vielä opetella, jotta osaisi itsenäisesti suunnistaa helpohkon suunnistusradan?

Vinkki

Karttakävely voi olla myös osa jotain suurempaa kokonaisuutta, esimerkiksi liikuntapäivää, luonnon materiaalien keräilyä tai havaintojen tekemistä.