2. tunti: Viuhkasuunnistus pareittain

Tarvikkeet

 • Paljon karttoja, noin 5 enemmän kuin opiskelijoita
 • Karttojen suojukset
 • Kiviä tai muita panoja karttojen päälle, jottei tuuli vie niitä maasta keskusrastilla
 • Kompassit jokaiselle
 • Rastiliput
 • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Suunnittele rastipisteet ja vie rastit kohteisiin. Piirrä kartat. Mallikarttaan on piirretty viiden viuhkan rastit. Oppilaiden karttoihin piirretään vain yksi viuhka per kartta. Yhden viuhkan pituus on sopivimmillaan 100─800 m. Viuhkoja on hyvä olla osallistujien määrä jaettuna neljällä tai enemmän. Karttoja saa mieluiten olla ylimääräisiä jokaisesta viuhkasta, niin ei muodostu jonoja.

Opetettavat asiat

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen 
 • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
 • Ympäristön havainnointi. Oman olinpaikan määrittäminen. 
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.
 • Rastinotto. Johdattelevalta reitiltä poikkeaminen kohti rastia. 
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla

Toteutus

Aseta kartat maahan nurinpäin. Laita saman radan eli viuhkan kartat samaan pinoon. Merkitse jokaisen kartan taakse viuhkan tunnus, esimerkiksi kirjain. Opiskelijat voivat lähteä yhtä aikaa tai pienellä porrastuksella. He merkitsevät nimilistaan, mitä viuhkaa lähtevät kiertämään.Yhden viuhkan jälkeen palataan hakemaan seuraavan viuhkan kartta. Viuhkoja kierretään niin paljon kuin ehditään.

Loppuarviointi

Miten oli kätevintä suunnata kartta, kun lähti uudelle viuhkalle? Minkälaiset reitinvalinnat ja toteutukset olivat parhaat eri rasteille? Mitä taitoja pitäisi vielä hioa?

Vinkki

Opiskelijat voivat suunnitella toinen toisilleen viuhkan, joista harjoitus sitten yhdessä kootaan.