3. tunti: Pistesuunnistus pareittain

Tarvikkeet

 • Kartta jokaiselle
 • Kartan suojus
 • Rastiliput. Leimasin, värikynä tai koodi rasteille.
 • Nimilista oppilaista lähtijöiden ja saapuneiden tarkistusta varten

Valmistelu

Suunnittele rastipisteet ja vie rastit kohteisiin. Piirrä kartat. Opiskelijat voivat myös itse piirtää kartat mallikartoista.

Opetettavat asiat

 • Kartan ja maaston vertaaminen käytännössä suunnistaen. Karttamerkkien kertaaminen tapahtuu samalla luonnostaan. 
 • Kartan suuntaaminen koko ajan kulkiessa. Kartan suuntaaminen myös kompassin avulla.
 • Ympäristön havainnointi. Oman olinpaikan määrittäminen. 
 • Tulevan maaston hahmottaminen kartan avulla. Reitinvalinta.
 • Rastinotto. Johdattelevalta reitiltä poikkeaminen kohti rastia. 
 • Suunnanotto ja suunnassa kulku kompassin avulla
 • Suunnitelmallisuus ja keskittyminen suunnistukseen. Kun tekee hyvän suunnitelman rastivälille ja toteuttaa sen huolella, pääsee sinne, mihin halusikin.

Toteutus

Sopikaa aika, mikä on käytettävissä rastien hakuun, esimerkiksi 50 minuuttia. Jokainen pari saa itse valita rastien hakujärjestyksen. Rasteilla käyminen kontrolloidaan esimerkiksi leimoilla.

Loppuarviointi

Ovatko suunnistustaidot riittävät rastilta toiselle kulkemiseen? Miten taitoja voisi edelleen kehittää? Missä tilanteissa suunnistustaidosta on hyötyä myöhemmin?