Integrointi

Kartan kanssa kulkeminen ja ympäristön havainnointi on kiinnostavaa. Suunnistus on monipuolinen laji, joka liikunnan lisäksi liittyy mm. seuraaviin aineisiin ja aiheisiin:

  • luonnontieteet
  • äidinkieli (suunnitelmista, reiteistä ja kokemuksista keskustelu ja kirjoittaminen)
  • muut kielet, keskustelu/kirjoittaminen muulla kuin äidinkielellä
  • kuvaamataito (kartan piirtäminen, kokemusten piirtäminen, maisemien piirtäminen)
  • liikuntapäivät, retket
  • oman toiminnan suunnitelmallisuus, mielikuvat tulevasta
  • keskittyminen
  • ongelmanratkaisu
  • onnistumisen kokemukset
  • ryhmässä toimiminen

Rasteiksi sopivia merkkejä voi työstää kuvaamataito- tai käsityötunneilla.  Joka suuntaan näkyvän merkin saa esimerkiksi punavalkoisista maitotölkeistä ja narusta. Painavampia rasteja saa noin 80 cm:n metalliputkista, jotka ovat kapeita alapäästä. Putken yläosaan hitsataan sopiva rastimerkki, joka näkyy neljään suuntaan. Nämä putkirastit on helppo työntää maahan rastin merkiksi.

Mikäli oppilaille tarjotaan luontoon liittyvä kurssi, sisältyy suunnistus luontevasti siihen.