Rastin siirto

Tarvikkeet

Samanlaisia suunnistuskarttoja tai kartan osia, kaksi kappaletta jokaiselle oppilaalle. Kynät.

Valmistelu

Piirrä toiseen puoleen kartoista rasteja tai suunnistusrata.

Toteutus

Kartat, joissa on rastit sijoitetaan 10─15 metrin päähän osallistujista. Jokaisen eteen annetaan kartta, jossa ei ole rasteja.
Oppilaat lähtevät liikkeelle yhteisestä merkistä. Jokainen käy katsomassa rastien sijaintia kauempana olevasta kartasta ja piirtää rastit samoihin paikkoihin omaan karttaansa. Kartalta toiselle saa kulkea niin monta kertaa kuin haluaa.

Muunnelma

Jos piirtäminen tapahtuu pareittain vuorotellen tai viestinä tarvitaan vähemmän karttoja.
Voidaan sopia, että kukin saa siirtää yhden rastin omaan karttaansa kerrallaan.