Tanssi

Tanssin lajisivut on tehty yhteistyössä Suomen Tanssioppilaitosten liiton kanssa.

Tanssin tarkoitus on luoda pohjaa oppilaan persoonallisuuden tasapainoiselle kehitykselle. Tanssitunti opettaa kehon hallintaa, keskittymistä, kehon kielen rohkeaa ja samalla hallittua käyttöä ja fyysisten tuntemusten sietokykyä. Tanssilla on vahva vaikutus tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Erilaisten kokemusten ja kokeilujen myötä oppilaiden oma liikemateriaali laajenee ja monipuolistuu. Sen kautta he myös rohkaistuvat ilmaisemaan itseään entistä rohkeammin ja luovemmin.

Lisätietoja: 

Suomen Tanssioppilaitosten liitto