Luokat 1–2

Virittäytymisharjoituksia

Seuraavassa useita harjoituksia, jossa musiikin kuunteleminen on pääosassa. Musiikki on oleellinen mutta ei välttämätön osa tanssituntia. Ideaalisinta olisi, jos paikalla olisi säestäjä, mutta tanssitunnille on harvoin mahdollista saada säestäjää.  Siitä huolimatta kannattaa ottaa välillä nauhamusiikin lisäksi esimerkiksi erilaisia rytmisoittimia mukaan tunnin kulkuun. Se tuo lisää intensiteettiä harjoituksiin.

a)  Musiikki (liikkuminen tilassa), patsas (tauko musiikissa). Oppilaat liikkuvat vapaasti annetun ohjeen mukaan. Opettajan merkistä heidän on pysäytettävä liikkeensä ja jäädytettävä asentonsa hetkeksi, kunnes liike taas merkistä jatkuu. Harjoitusta voidaan vaikeuttaa siten, että käynnissä oleva liike häiriintyy pysähdyksestä mahdollisimman vähän. Robottimaisen liikkumistavan harjoitukseen saa siten, että opettajan taputuksella liike vaihtuu uudeksi.
b) Edellinen päinvastoin: musiikki (tauko liikkeessä), taukomusiikissa
(liikkuminen musiikin antaman rytmin mukaan)
c) Musiikki (sovittu liikkumismuoto), patsas (oma valinta)
d) Musiikki (sovittu liikkumismuoto), tee itsestäsi kirjain, kokeiluja eri tasoissa, eri kehon osilla, pareittain (tauko musiikissa, opettajalla kirjaimet A4-paperilla)
e) Musiikki (liikkuminen tilassa), etsi oma pari (tauko musiikissa; opettaja antaa tehtäviä pareille, esimerkiksi polvet yhteen jne.)

Hyppyjä

 • Perusmuodot:
  • yhdeltä jalalta samalle
  • yhdeltä jalalta toiselle
  • yhdeltä jalalta kahdelle
  • kahdelta jalalta yhdelle
  • kahdelta jalalta kahdelle
 • Hypyt paikalla ja liikkuen tilassa.
 • Hypyt muunnellen kehon muotoa esimerkiksi kyykyssä, kädet kohti kattoa puolivarpailla kulkien jne. 
 • Hypyn vaiheiden käynti hitaana liikkeenä ”slow motion”: vauhti, ponnistus, ilmalento, alastulo
 • Perusmuodoista jokainen oppilas tekee joko yksin tai ryhmässä hyppysarjan, joka esitetään muille oppilaille.

Pyöriminen

Paikalla ja liikkuen tilassa (yhdistely hyppyihin)

Kehon osat: Naru katossa

Oppilaat makaavat lattialla rentoina. Opettaja nimeää yhden kehonosan, esimerkiksi kyynärpään, johon ”naru on kiinnitettynä”. Opettaja soittaa esimerkiksi triangelia, jolloin kehonosa kohoaa ylöspäin ikään kuin narusta vedettäisiin. Muut osat ovat rentoina. Opettajan merkistä naru katkeaa, jolloin oppilaat putoavat rentoina takaisin lattialle. Seuraavaksi kohotaan ylös jonkin toisen kehonosan johdolla, esimerkiksi nenän, niskan, polven, kyljen, takapuolen (jolloin lähtöasento vatsallaan maaten). Harjoitukseen voi yhdistää liikkeen tilassa. Kehonosa lähtee johtamaan liikettä.

Tanssileikki: Noidan kattila (Karhu nukkuu -leikki tyyliteltynä)

Oppilaat jaetaan liikuntatilan neljään kulmaan. Yksi oppilaista valitaan noidaksi. Noita asettuu tilan keskelle nukkumaan. Jokaisella ryhmällä on oma taikasoitin, jonka rytmissä oppilaat liikkuvat. Opettaja soittaa soittimia ja antaa jokaiselle ryhmälle rytmin, jonka tahtiin oppilaat liikkuvat,  esimerkiksi tasajakoinen tai kolmijakoinen rytmi.  Kun soitto alkaa, yhden kulman ryhmä lähtee liikkumaan. Kun soitto loppuu, tilan keskellä oleva noita ottaa kiinni omaan kulmaan pakenevia oppilaita. Kiinnijääneet tulevat keskelle ja muuttuvat noidan apureiksi. Leikki päättyy, kun kaikki ovat jääneet kiinni.

Lopetus: Asennon kopiointi

Oppilaat ovat pareittain. Parista toinen sulkee silmänsä. ”Näkevä” tekee kehollaan asennon ja ilmoittaa, kun muoto on valmis.  Toinen tunnustelee silmät kiinni asennon ja koettaa sitten tehdä itse saman asennon. Lopuksi avataan silmät ja tarkistetaan, miten patsaat onnistuivat.

Aluksi tehtävä on tarpeeksi haastava silmät aukikin. Tehtävään on helppo liittää esimerkiksi tietoisuus tasoista.