Telinevoimistelu

Telinevoimistelun lajisivut on tehty yhteistyössä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n kanssa.

Telinevoimistelu mielletään yleisesti liikunnanopettajien keskuudessa motorisesti kehittävimmäksi liikuntamuodoksi. Toisaalta sitä pidetään myös yhtenä vaikeimmista liikuntalajeista omakohtaisten kokemusten tai televisiossa nähtyjen kilpasuoritusten takia. Vaativat kilpavoimisteluliikkeet eivät anna oikeaa kuvaa siitä, mitä telinevoimistelu voi olla hyvin järjestetyssä oppimisympäristössä. Pedagogisesti hyvin suunnitelluissa liikuntalaitteissa ja -saleissa sekä yksilöllisesti oppilaille sovelletuilla tehtävillä luodaan mahdollisuudet kehon hallinnan kehittämiseen.

Telinevoimistelu voidaan jaotella kilpavoimisteluun ja kasvatukselliseen voimisteluun. Ne poikkeavat filosofialtaan, opetusmenetelmiltään ja tavoitteiltaan toisistaan, vaikka ovatkin samantyyppisiä anatomisten ja mekaanisten tekijöiden osalta.

Kasvatuksellisen voimistelun tavoitteena on yksilön taitojen ja kykyjen parantaminen käytännöllisiin tilanteisiin soveltuviksi kilpamenestyksen sijaan.

Lisätietoa telinevoimistelusta

Jyväskylän Yliopiston Moniviestin-ohjelmisto
Suomen Voimisteluliitto Svoli