Johdanto

Peruskoulun alaluokilla telinevoimistelulla voidaan kehittää erityisesti liikehallintatekijöitä ja yläluokilla kuntoa. On ilmeistä, että fyysisen toimintakyvyn (kunto- ja liikehallintakyvyt) ja taitojen väliset suhteet ovat vastavuoroisia. Kykyjen kehittyminen saa aikaan parannusta taidoissa ja tämä edelleen edistymistä kyvyissä. Tällöin fyysisen toimintakyvyn kehittäminen voitaisiin ottaa liikunnan opetussuunnitelman lähtökohdaksi ja käyttää liikuntalajeja ominaisuuksien kehittämiseen.

Suurissa opetusryhmissä oppimisympäristön merkitys korostuu. Taitojen kehittämiseen sopivat hyvin erilaiset apuvälineet, koska standardimittaiset kilpaurheilun suorituspaikat ja -välineet soveltuvat harvoin sellaisinaan lapsille ja nuorille. Opettajan tulisi olla oppimisen tehostaja. Oppimisympäristön kehittäminen, oppilaiden tiedollisten prosessien ylläpitäminen sekä oppilaiden ja opettajien välisten suhteiden luominen ovat oppimista edistävää toimintaa. Liikekehittelyllä ja oppimisympäristön muokkaamisella on eniten myönteisiä vaikutuksia lähtötasoltaan heikkojen ja nuorten oppilaiden taitojen oppimiseen.