Ohjeita opettajille

Oppisisällöt

Telinevoimistelussa oppisisällöt tulee laatia liikuntakykyisyyden kehittämisen, liikkeiden monipuolisuuden, oppimisympäristön muokkaamisen ja pedagogisen etenemisen periaatteita noudattaen.

Telinevoimistelulla voidaan parhaimmillaankin vaikuttaa vain osaan fyysisen liikuntakykyisyyden tekijöistä, mutta hyvin toteutetulla harjoituksella on yhteys erityisesti liikehallinnan alueeseen. Liikuntakyvyistä lihaskunto ja tasapainokyky ovat yhteydessä telinevoimistelutaitoihin. Telinevoimistelun arvoa koululiikunnan osana voidaan arvioida pohtien myös niitä liikuntakykyisyyden tekijöitä, jotka jäävät vähemmälle huomiolle muissa liikuntamuodoissa. Telinevoimistelun osuus on merkittävä nimenomaan lihasten hallinnan (tasapaino, liikesujuvuus), lihasvoimakkuuden (kimmoisuus, räjähtävä voima ja yläraajojen lihasvoimakkuus), kehon elastisuuden (notkeus) ja ajoituksen säätelyn (ajoitus, rytmisyys) kehittämisessä.

Monipuolinen liikeopillinen harjoittaminen voidaan varmistaa sijoittamalla opetusohjelmaan liikkeitä, joissa vaihdellaan

1.    liiketyyppejä, joita ovat mm. pyörintä, taivutukset ja tasapainon ylläpito

2.    työskentelevää kehon osaa

3.    tukialueena toimivaa kehon osaa

4.     kehon muotoa

5.     liikkeiden tasoa

6.     nopeutta

7.     liikesuuntaa

8.     painoa, jota vastaan voidaan työskennellä tai käyttää sitä hyväksi liikkeen aikaansaamiseksi

9.     voimistelijan asentoa ja liikkumistapaa telineellä.