Opetuksen työtavat

Telinevoimistelutunnilla opetuksen organisoiminen on ratkaisevaa harjoituksen onnistumisen kannalta. Saadakseen oppitunnin tai harjoituksen toimivaksi, opettaja valitsee työtapansa salissa olevien telineiden ja välineiden määrän sekä oppilasryhmänsä tarpeiden mukaan. Motoristen taitojen opettamiseen soveltuvia opetustyylejä ovat harjoitustyyli (esim. yhteisharjoitus tai kiertoharjoittelu), vastavuoroinen tyyli (esim. parityöskentely), itsearviointityyli (esim. oppilaat valitsevat itse tehtäviä ”tehtäväasemilta”) ja ohjattu oivaltaminen.

Ryhmäharjoituksessa on kullekin ryhmälle osoitettu yksi suorituspaikka, jossa kukin vuorollaan suorittaa saman tehtävän. Kuva: Erkki Tervo.

Esimerkiksi permantoharjoituksessa opetusryhmä voidaan jakaa niin moneen ryhmään kuin mattojen määrä edellyttää. Vaikka oppilaat ovatkin ryhmissä, harjoitus saattaa edetä niissä kaikissa täsmällisesti samalla, opettajan ohjaamalla tavalla.

Liikunnanopetuksessa käytetään edelleen runsaasti yhteistä harjoitusta, jossa oppilaat tekevät samanaikaisesti samaa liikettä opettajan johdolla. Ryhmä- ja tehtäväpaikkaharjoitukseensekä telinerataan saadaan tehoa, kun oppilaat koulutetaan avustamaan toisiaan.

Digitaalisen tekniikan aikana nopeasti toteutettava tehtäväkortti voi olla valokuva tai kuvasarja. Mahdotonta ei enää ole sekään, että tehtäväkortin korvaa tietokoneen näytöllä pyörivä videoleike, joka voidaan heijastaa myös salin seinälle kaikkien nähtäväksi.