Luokat 1–2

Ihmisen hermostosta 80 % kehittyy  jo 9. ikävuoteen mennessä, ja siksi on 1.—2. luokalla liikunnanopetuksen ja siten myös perusliikunnan/yleisurheilun tavoitteena harjaannuttaa oppilasta motorisissa perustaidoissa muuntelemalla näitä perustaitoja liiketekijöiden eli havaintomotoristen taitojen suhteen. Lajitaitoihin ei vielä mennä, mutta  moni yleisurheilun lajitaito, kuten pikajuoksu tai pituushyppy, on puhdas perusliike, ja siten se kuuluu perusliikkeenä harjoitteluun. 1.—2. luokkien perusliikunnan ja yleisurheilun opetuksessa kehitetään yleistä taitavuutta ja myös peruskestävyyttä pohjaksi vaativimmille liikuntasuorituksille.

Motorisiin perustaitoihin eli perusliikkeisiin kuuluvat

  • tasapainotaidot: staattinen ja dynaaminen tasapaino eli pyöriminen, kieriminen, taivutukset jne. 
  • liikkumistaidot: eteneminen paikasta paikkaan eri tavoin eli kävellen, juosten, hypäten, loikkien, kiipeillen jne.
  • esineen käsittelytaidot: heittäminen, työntäminen, lyönti, potku, vieritys, kiinniotto.

Yleisurheilussa opetus keskittyy liikkumistaidoista kävelemiseen, juoksemiseen ja hyppäämiseen sekä esineen käsittelytaidoista heittämisen kehittämiseen. Tasapainotaitoja tulee harjoitettua edellä mainittujen liikkeiden sisällä. 

Jotta liikkumistaidoista saadaan todellisia taitoja, tulee perusliikkeitä harjoituttaa monipuolisesti ja leikinomaisesti keskeisiä liiketekijöitä tilaa, aikaa ja voimaa muuntelemalla. Luonnollista muuntelua saadaan aikaan luomalla mahdollisuuksia liikkua erilaisissa ympäristöissä kuten kentällä, maastossa, salissa, vedessä, lumessa ja jäällä sekä välineillä muokatussa liikuntatilassa.

1.—2. luokkien yleisurheilu on puhtaimmillaan perusliikuntaa, jossa hypätään eri tavoin eri olosuhteissa, heitetään erilaisilla ja eripainoisilla välineillä ja juostaan sekä kävellään eri tavoin erilaisilla alustoilla. Keinoina tulee käyttää erilaisia liikuntaleikkejä sekä useita toistomääriä mahdollistavia juoksu-, hyppy- ja heittoratoja.