Luokat 3–4

3.–4. luokan opetuksen tavoitteena tulee edelleen olla monipuolisten motoristen perustaitojen harjaannuttaminen, mutta ennen kaikkea niiden oppimisen varmistaminen. Lisäksi on varmistettava peruskestävyyden kehittyminen toistojen sekä hikoilun ja hengästymisen kautta.

3.–4. luokkien yleisurheilussa edetään puhtaista perusliikkeistä kohti helpompia yleisurheilun lajitaitoja, jotka ovat hyvin lähellä puhtaita perusliikkeitä. Koordinaation, kestävyyden, nopeuden ja jalkojen kimmoisuuden ja ponnistusvoiman sekä juoksujen, hyppyjen ja heittojen peruslajitaitojen kehittäminen on tässä iässä tärkeää.