Luokat 5–6

5.–6. luokkien opetuksessa edetään perustaitojen oppimisen ja vakiinnuttamisen jälkeen kohti lajitaitoja ja niiden harjoittamista. Haasteita opetukseen tuo oppilaiden alkava murrosikä ja kasvu- ja kehityspyrähdys sekä sen mukana tuoma kömpelyys, joka tässä vaiheessa erityisesti tytöillä asettaa haasteita lajisuoritusten oppimiseen.

Erityishuomiota tulee siis lajitaitojen opettamisen lisäksi kiinnittää kunto-ominaisuuksien (lihaskunto, hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto) kehittämiseen. Yleisurheiluopetuksessa lajikirjo monipuolistuu ja vauhtia aletaan lisätä suorituksiin entistä enemmän.